Okulda hepimizin sıkça aşina olduğumuz sorulardan bir tanesidir büyüyünce ne olacaksınız sorusu ve halen çocuklara sık sık sorulan sorulardan bir tanesidir.

Her çocuk gibi bizim de bir idealini, bir hedefimiz vardı ve ön ulaşmak için yıllarımızı, emeklerimizi, geçmişimizi, geleceğimizi verdik. Şimdiki çocuklarda aynı şekilde bir hayalleri var yıllarca içindeki hayali büyütür ve büyür ve o hayale ulaşmak için çabalar.Biz zayi olduk onları heder etmememiz tek temennim.

Günümüz gençliği de aynı şekildedir bir hedefi vardı o hedefe odaklanmış hedefi ile büyümüştür. Kendilerinin zayi olacağını hiç düşünmemişlerdi. Gün Geçtikçe ziyan olduklarının farkına vardılar.

Kimileri tek çıkış yoludur diye yurt dışına kaçtı, kimileri de hiç ummadıkları ilmi ya da mesleği olmayan bir hayata başladı. Kısaca hemen hemen hiç birini hayallerine kovuşturamadılar ve şimdiki nesli de zayi etmenin yollarını aramaktayız.

Gençlik neden ziyan oluyor ya da nasıl zayi ediyoruz ve ya gençliğe ne bırakıyoruz? Gibi soruları çoğaltabilir. Sorulardan çok bizi ilgilendiren nedenleri ve nasıl sebep olduğudur. Sebepler ilenilgilenilmez ise sonuçlarına katlanmak zorunda kalırız. İntihar edenlerin sebepleri olduğumuz gibi intihar edeceklerin de azmettiricisi konumuna düşeriz.

Bizlere ne bırakıldığı ile başlarsak neler bırakabileceğimizin hesabını yapabiliriz. Bize bırakılanları değiştirmemiz namümkün ise de gelecek için bir şeyler yapmak mümkün. Balzac’in dediği gibi “Gençlik adaletsizliğe yöneldiği zamanbilincin aynasına bakmayı göze almaz, oysa olgunluk çağı kendini bu aynada görür. Yaşamın bu iki evresinde tün ayrım buradadır.” Geçmiş hatalardan ders çıkarıp aynı yobazları geleceğe bırakmayabiliriz.

Bunlarla beraber bizlere bırakılanlara da değinmek isterim ki başkalarına bırakmayalım. Bizlere yolsuzluğun meşru yolları bırakıldı, haram kavramının helal olduğu öğretildi. Bize bir ailenin rızkının mülakat baslığı altında nasıl çalınacağının yolları verildi. Bize imamların yapmış olduğu tacizin helal olduğu verildi bir kerecikten bir şey olunmayacağı öğretildi, bize işlemin hak din olmadığı öğretildi.

Bize kul hakki eğer akraba ya da bizden birini torpille yerleştirerek olmayacağı verildi. Bize deizmin, ateizmi, teizmin, agnostizmi hak din oldu aşılandı. Bize camilerde, kuran kurslarında, imam hatip okullarında taciz öğretildi, heterojenseksüel haram değilmiş gibi, gibi gibi... kısaca bize yaşanmayacak bir ülke verildi.

Bu yukarıda saydıklarımla hayallerimiz çalındı, emeklerimizi heba edildi, haklarımız gasp edildi, geçmişimizi çalındı ve geleceğimize ipotek konuldu. İmanlariniz noksan edildi ve çalındı. Yaşama haklarımız çalındı ve halen çalınıyor.

Helalden çalınıyor(!) Bunların önüne geçebildiğimiz zaman gelecek nesillere belki bir şeyler bırakabiliriz.