Lider ile toplum arasındaki güven ilişkisi zaman istiyor. Halkla ilişkiler ağaç dikmek gibidir; sonucunu görmek için başlamak; zaman, emek ve sabır ister; ama bir kere bu fedakarlıkları yaparsanız, ağaç kök salar, her yıl çiçek açar. Lider güven verici olmalı, sağlıklı iletişimin anahtarı güvendir. zamanla kazanılır ve paha biçilemez bir hazineye dönüşür. Lider halkla ortak değerlere sahip olmalıdır, toplumda kendisi ile aynı değer ve kaygılara sahip lidere destek çıkar. Farklılıklara  saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, Hak’ın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. Lider, elindeki kullanma kapasitesine bağlı olarak çevresini ve toplumu etkileyen kişidir. Lider her konuda uzman olan değil, her konunun uzmanı olan kişileri bir araya getirebilen kimsedir.

Liderlik bir günde oluşmaz. Bir lider olmak, borsada başarılı bir şekilde yatırım yapmak gibidir. Eğer bir gün içinde bir servet kazanma umudu içindeyseniz, başarılı olamazsınız. Kişi yaşamını disiplin üzerine kurduğu zaman, sürekli bir temel üzerinde hazır olduğunda, amacı ne olursa olsun başarılı olacaktır. Bu nedenle liderlik bir gecede gelişmez, bir ömür alır. Bilgi tek başına bir insanı lider yapmaz, fakat bilgi olmadan da lider olunmaz. Liderlik bir bilgi yönteminden daha fazlasını gerektirir. İnsanları yönlendirdiğiniz zaman, onlar sizinle birlikte yolculuğa çıkacaklardır. Bu yolculuk sizin karakteriniz tarafından belirlenir. Karakteriniz sağlamsa, yolculuk ne kadar uzun olursa olsun, yolculuk iyi geçecektir. Liderler insanların okuyucusudur. Sezgi gücü olan liderler, insanlar arasında neler olup bittiğini hissedebilirler. Onların umutları, korkuları ve ilgi alanları hakkında bir düşünceye sahip olabilirler. Liderlikte değişim olmadan gelişim olanaksızdır. Liderlik bilimden çok sanattır. Bir lider olarak, yüksek bir amaca sahip olmak başarıyı beraberinde getirecektir.

İnsanlarla ilişki kurma-başarılı insan ilişkileri yeteneğini geliştirme konusunda ilk aşama, insanları ve insan doğasını doğru olarak anlamaktır. Birçok kişi bildiği şey ile anında başarılı olur. Bazısı yaptıkları ile geçici olarak başarılı olur; ama çok az insan kim olduğuyla sürekli başarılı olur.

Pek çok seçmen bir lideri, politik ve ekonomik başarılarından ziyade halka olan ilgisi, kendisine yönelik bakış açısı ve değerlerini ne kadar paylaştığı bağlamında değerlendirmektedir.

Kalabalıklarla kurduğu güçlü ve duygusal bağ kişiyi lider konumuna getirir. Düşüncelerine taban bulmak amacıyla halkın duyguları ile empati kuran kişi lider vasıflarını taşır.  

Liderin konuşmalarıyla uygulamaları arasındaki tutarlılık takipçileri için önemlidir. Burada bir tutarlılık yoksa takipçiler tarafından bu durum sorgulanmaya başlar. Ve karşılıklı duyguların anlaşılmadığı noktada ise, duygusal bağ da,  kopmalar başlayabilir ya da zayıflama emareleri görülebilir.

İnsan beyninin iki önemli fonksiyonu var, unutmak ve ummak. İyi bir lider bu iki fonksiyonu da kullanabilendir. Aynı zamanda insanları, büyüleyici ve fevkalade etkileyici bir dile sahip kişi iyi bir liderdir.