MİZGÎNÎ BO MAZLUMA
Ey bisilmanê ehîl îman
Bawerîya wxê nede kafiran
Ayet dibêjît hemu deman
Ma emê kengî bigirin aqılan
Mizgînî bo hewe ey mazlumên dinyayê
Zulim geşbu, zalim serwxeşbû, kûştina jin u zaroka
Zana dê bêjin “piştî nexweşîda ğeşiye”
Nêzîk bû serkeftina mazluma, rezaleta kufra
Filistîna Omer’ê Êreb,
Selahaddîn’ê Kurd,
Fatîh’ê Tirk
Zarok kuştîn evi Sîyonîstî
Wext tejî bû
Kufir her hebû
Dua ya mazlumbû
Ba xuda qebul bû
Mazlum dê serkevît
Îman dê xilasbît
Kufir dê paqijbît
Ehmaq jî dê pîşmanbît
Medeniyeta bê medeni,
Bê şerm û bê eybî
Azadîya nefsanî
İnsanê bê kitêbî
Awrupa pir xwendevaye
Kerî kitêb ser piştêye
Âmel pê naket ecnebiye
Çavê koranda pir mezine
Bisilmanê heyrana kufrê
Şaşnebin werne ser rê
Mal dê bet îmanê
Hîşyarbin ji xefletê
Colemerga kamil Îman
Dan mil mil, wekî serhildan,
Kitaba wxe bûne xudan
Na bînî bê dest nimêjan
Wxuda nasîp da
Nur kete qalba
Zivirî hîdayeta
Ya Rabbê âlemê
Sa rawîte heyvê
Lule lule kuçeka
Rêka Ebu Cehila
Na gîhîte makseda
Pîrozbît ji hewera azadî
Azadîya bi hevsari
Hereketit heyvani
Ne îşê insanêti
Çar kitêbêt haq da
Ne Zebur, Tevrat, încîl’da,
Zulm nîne Îslam’ê da
Xilasbûna Qur-an’ê da
Demokrat û medeni û çağdaş
Tine xwena ev qereqaş
Ezman xweş, çav beş
Hikimdarêt rureş
Heke şerada didan şîtyan
Kuştinada çav sorbun
Agirê axe û evladi kete dilan
Rabin azadîya ketîye seran
Awrupa dijminê İslamê,
Nav qirêjê, derve paqija
Îman nîne qîz u xort navêkda
Qur-an geşbû, mazluma mizgîn da…