Teravih namazını cemaatle kılmak sünnettir ama Korona Virüs önlemleri kapsamında camilere gidemeyenler için kişi tek başına da kılabilir. Fakat cemaat sevabından mahrum kalmamak için evde kılınıyorsa aile fertleriyle birlikte kılınmaya gayret edilmelidir. İmam olmadan tek başına kılanlar için teravih namazına niyet: Niyet ettim, ALLAH rızası için 2 rekat teravih sünnetini kılmaya. Kürtçe; Min neyta ez bikim du (2) rik'et sinneté teravîh, ez bikim ji bo xweda, Xweda tu qebulke.

ŞAFİİ MEZHEBİNDE TERAVİH NAMAZI (Bunu kesinlikle iyi okuyun)

Şafii mezhebinde teravih namazı hem erkek hem de kadınlar için müekked bir sünnet-i ayındır. Teravih namazının keyfiyeti hadislerle ve sahabe uygulamasıyla sabittir.

Hazreti Aişe validemizden rivayet edilmiştir: ''Resulullah (sav) (bir gece) mescidde (nafile) namaz kılmıştı. Birçok kimse de (ona iktida ederek) namaz kıldı, (Sabah olunca "Resulullah geceleyin mescid de namaz kıldı" diye konuştular)

Ertesi gece de Efendimiz namaz kıldı. (Halk yine olanları konuştu, katılacakların) sayısı iyice arttı. Üçüncü (veya dördüncü) gece halk yine toplandı. (Öyle ki mescid, insanları alamayacak hale gelmişti.) Ancak aleyhissalatu vesselam (bu dördüncü gecede) yanlarına çıkmadı. Sabah olunca Efendimiz: "Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır" dedi. İşte bu hadise ramazanda cereyan etmişti. (Buhari, Salatu't-Teravih 1,)

Değerli okurlarım şuraya çok dikkat edin.! Teravih namazı yirmi (20) rek’attır ve Şafii mezhebinde mutlaka ama mutlaka her iki rek’atta bir selam vererek kılmak gerekir. İki rek’atta bir selam vermeden kılınan teravih namazı Şafii mezhebinde sahih değildir. Dolayısıyla dört (4) rek’atta bir selam veren kaza niyetine göre kılabilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ama niyete göre üzerinde kaza borcunun olduğunu vurgulamalıdır.

YANİ ŞAFİİ MEZHEBİNDE TERAVİH NAMAZI KILIYORSA MUTLAKA 2’ŞER REK’AT ŞEKLİNDE KILINMALIDIR.!

Şafii kimse 4 veya daha fazla rek'atta selam vererek kaza namazı kılabilir demiştik.! Teravih namazının vakti yatsı namazının vaktinden sonradır. Dolayısıyla Şafii mezhebinde kişi önce yatsı namazının farzını kılmalıdır ancak daha sonra teravih kılar..! Yani yatsının farzından önce teravih kılınamaz. Hemen belirtelim ki Şafii kişi teravih değil de kaza namazı kılacaksa bu durumda yatsı farzını önce kılmış olması şartı aranmaz.

"Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır"

Özellikle Ramazan ayı boyunca hatimler okunuyor, uygulanması gerekiyor, lütfen dikkat edin.! Şafiilere göre namaz dışında yapılacak tilavet secdesinin rukünleri şunlardır:

1)Niyet etmek

2)Tekbir almak

3)Secdeye varmak

4)Selam vermek

5)Bunları sırayla yapmak yani tertibe riayet etmek...

Buna göre tilavet secdesi gereken hallerde, kişi abdestli ve temiz ise ve avret yerleri kapalı ise kıbleye döner. Tilavet secdesi için Niyet getirir, ardından tekbir alır, sonra başka bir şey okumadan secdeye gider. En son da selam vererek, tilavet secdesini sonlandırır.

"TUTULMAYAN ORUÇLAR İÇİN FİDYE"

Şafiiye göre oruç tutmayan hasta bir sonraki ramazan ayı gelmeden iyileştiği taktirde geçen oruçlarını kaza etmelidir. Gücü yettiği halde kaza etmeyip de gelen ramazan ayı sonrasına bırakırsa hem kaza edecek hem de her gün için bir ceza fidyesi ödeyecektir.

Gücü yettiği halde kaza etmeme durumu devam ettikçe üzerinden geçecek ramazan ayı sayısınca ve her gün için ayrı ayrı ceza fidyesi vermesi gerekir yani ceza fidyesi katlanır. BELİRTELİM Kİ Ebu Hanife hazretlerine göre bir sonraki ramazana kadar kaza edilmeyen ve tehir edilen kaza oruçlarına fidye verilmez.(Şafii Fıkhı Fethul-Ellam )

SORU : Şafii Mezhebine göre, imamın arkasında Fatiha okumayı unutan ne yapar.?

CEVAP: Şayet evlerinizde cemaat teravih namazı kılıyorsanız; İmama uyan kişi Fatiha okumayı unutur da imamın rükûa gitmesinden önce, okumadığını hatırlarsa ve Fatiha'yı okumak için yeterince vakit varsa okur ama okumadığını imamın rükûa varmasından sonra hatırlarsa, okumak için kıyam haline geri dönmez, imamın selâm vermesinden sonra bir rek'at namaz kılarak onda Fâtiha'yı okur. Çünkü Şafii’de Fatiha farzdır ve Fatiha eksik ise namaz tamamlanmış olmaz.

"BAYAN VE ERKELER İÇİN ŞAFİİ’DE GUSÜL”

Gusül, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir.

“NASIL NİYET GETİRİLİR?”

''Niyet ettim Allah Rızası için boy abdesti almaya'' diye niyet edilir... Kürtçe..! ''Min neyta destmêja gusl û cinubetê ser xwe rakim" gibi şekilde yani gusül abdestine niyet edilerek diğer şekillerde de niyet getirilebilir. Şafii mezhebine göre gusül için niyet farzdır ama farz olan kalben niyettir dille söylemek ise sünnet olup Arapça ,Türkçe ,Kürtçe veya başka bir dilde de söylenebilir.

ŞAFİİ MEZHEBİNDE GUSLÜN FARZLARI ŞUNLARDIR:

-Yıkanmaya başlarken niyet etmek

-Üzerinde herhangi bir necaset varsa önce onu temizlemelidir.

-Vücudun tamamını yıkamak

ŞAFİDE İKİ ÇEŞİT GUSÜL ABDESTİ VARDIR.! BİRİNCİSİ (FARZ) İKİNCİSİ (SÜNNET)

Değerli okurlarım dikkat edin kafanız karışmasın; Şafii kişi gusül de ağza, buruna, sağ ve sol omuzlara su atmak yoktur…! Bu şekilde bize sünnet.! Hanefi mezhebine göre farzdır!. Şafide Gusül abdesti alacak kimse öncelikle tuvalet ihtiyaçlarını giderir. Ardından da abdeste başlamadan önce avret yerini yıkayarak gerekli temizliği yapar. Ardından niyet getirir tasla kafasına döke döke iğne ucu kadar ıslak yer kalmadan yıkanır çıkar. (Bu farz olanıydı).!

Değerli okurlarım yine belirtiyorum aşağıdaki şafide sünnettir zira Şafii mezhebinde gusül için ağza ve buruna bolca su vermek farz değil sünnettir ama Hanefiliye göre bu farzdır.!

Şafii'de Gusül Sünneti; Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler.(Bu Şafide sünnettir) Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır. (Farz olan Gusül abdesti alınırken namaz abdesti almak şart değildir ama yine de alınabilir ve guslün sünnetlerindendir;

AMA DİKKAT; Sünnet olan gusülde namaz abdesti almak farzdır zira SÜNNET OLAN ŞEY Farz olanın yerini tutmaz. Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusül abdestinin başında alınan niyet gusül süresince kalben tekrar edilmelidir.

Dikkat; Şafii’ye göre, takma diş veya dişte bulunan dolgu, köprü gusle mani değildir. Çünkü Şafiye göre gusül abdestinde ağzı yıkamak farz değildir; sünnettir.!

Erkek ve Kadınlar Dikkat..! Gusül alınca Erkekler göbek boşluğuna ve koltuk altına bolca su vermelidir. Bayanlar da özellikle küpe deliklerine ve göğüs uçlarına dikkat ederek yıkanmalıdır. Böylece gusül abdesti tamamlanmış olur. Devam edecek...