Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı 2020 Raporu’nda Saray’ın harcamaları kalem kalem sıralandı. Öğrencilerin yurtsuz kaldığı, binlerce çocuğun aç uyuduğu ülkede, Sayıştay raporuna göre Cumhurbaşkanlığı 2020'de sadece temsil ve tanıtma giderleri için 32.9 milyon TL harcamış.

Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği açıklandı, bir tanık polis ve Gizli Servis'i uyardığını söyledi Trump'a suikast girişimi: Saldırganın kimliği açıklandı, bir tanık polis ve Gizli Servis'i uyardığını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İtibardan tasarruf olmaz” açıklamalarıyla hafızalara kazınırken, Saray’ın 2020’de 2.8 milyar TL harcama yaptığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı 2020 Raporu’nda bütçeyle Cumhurbaşkanlığı’na 3.1 milyar TL başlangıç ödeneği tahsis edildiği belirtildi. Rapora göre, Cumhurbaşkanlığı’nın geçen yıl 2.8 milyar TL faaliyet gideri, 95.6 milyon TL de faaliyet net geliri oluştu. Raporda, mali rapor ve tabloların “tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” denildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre raporun ekinde Cumhurbaşkanlığı’nın mali tablolarına yer verildi. Tabloya göre, personel giderleri 314.5 milyon TL, mal ve hizmet alım giderleri 1.5 milyar TL oldu. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 115.7 milyon TL, görev giderleri için 1.2 milyar TL, hizmet alımları için 147.4 milyon TL, temsil ve tanıtma giderleri için 32.9 milyon TL, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri için 10.8 milyon TL harcama yapıldı. Cari transferlerin toplamı 397.6 milyon TL oldu. Amortisman giderleri 205.7 milyon TL olarak gerçekleşti.
HASTANE KADAR TIBBİ MALZEME

Cumhurbaşkanlığı’nın kırtasiye malzemesi giderleri 4.1 milyon TL, beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzeme gideri 5.4 milyon TL, tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri gideri 51.1 milyon TL, yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı yağları gideri 1.3 milyon TL, temizleme ekipmanları gideri 6.9 milyon TL, giyecek, mefruşat ve tuhafiye malzemeleri gideri 15.5 milyon TL, yiyecek gideri 107 bin 229 TL, içecek gideri 1.8 milyon TL oldu. Canlı hayvanlar için 17 bin 877 TL, zirai maddeler için 9 milyon TL, bakım, onarım ve üretim malzemeleri için 32.1 milyon TL, yedek parçalar için 8.7 milyon TL harcama yapıldı.

Aynı tabloya göre vergi gelirleri 58.4 milyon TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 21.4 milyon TL, mal ve hizmet satış gelirleri 19 milyon TL, kira gelirleri 2.4 milyon TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2.2 milyon TL (Bunun tamamı merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alındı). “Diğer gelirler” kalemi ise 8.5 milyon TL olarak kaydedildi.