SES Hakkari Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; Ülkede son yıllarda hukuk, adalet, çalışma koşulları, iş güvencesi gibi bir çok alanda OHAL ve KHK'lar ile oluşturulan atmosfer günümüzde de fiili olarak sürdürülmektedir. 

Bunun son örneği Şemdinli aile sağlık merkezinde 2011 yılından bu yana görev yapan arkadaşımız Adem KESİCİ 15.02.2022 tarihinde hakkında açılan bir soruşturmayla gözaltına alınmış ikinci gün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece yurt dışı yasağı tedbiri ile serbest bırakılıp görevine geri dönmüştür. 
Fakat İl sağlık müdürlüğü başlattıkları soruşturma nedeniyle arkadaşımızı dört ay açığa almıştır. Geçen bu süre zarfında herhangi bir adli karar veya 657 devlet memurluğu yasasına herhangi bir suçla karşılaşmaması rağmen İl sağlık müdürlüğü tarafından sebepsizce sözleşmesi feshedilip görevden alınmıştır.

Hakkari Kavaklı köyü Maden Eylemi 52. Gününde Hakkari Kavaklı köyü Maden Eylemi 52. Gününde

Söz konusu arkadaşımız Van 1. İdare mahkemesine yaptığı başvurusu  Sayın mahkeme tarafından kabul edildi. Anayasa mahkemesince de emsal karar olan Aile sağlık personelinin mahkemelerce net bir karara varılmadan sözleşmelerinin feshedilemeyeceği kararı mevcuttur. Van 1. İdare mahkemesince değerlendirilen ve anayasa mahkeme kararına uyularak arkadaşımız hakkında verilen sözleşme feshi kararı 15.03.2023 tarihinde karara bağlanmıştır.

Söz konusu bu karar ile arkadaşımız ise başlayış dilekçesiyle birlikte İl sağlık müdürlüğüne başvuru yapmıştır. Fakat İl Sağlık Müdürlüğü bu kararı kaale almamıştır. Daha sonra değişik tarihlerde verdiği hiçbir dilekçeye işe başlatılmamasının sebebi cevaplandırılmamıştır. İdari mahkemelerce esasa bağlanmış ve Van 1. İdare mahkemesinin verdiği bu karar Hakkari İl sağlık müdürlüğünce hukuka aykırı uygulamalardan dolayı arkadaşımızın göreve iade hakkı tanınmamıştır. 

Akabinde 29.02.2024 karar ve 2024/607 karar ile Erzurum 1. İdare (Dava) İstinaf mahkemesine Van 1. İdare Mahkemesinin verdiği kararı uygun bulup kabul edilmiştir ve karar onaylanmıştır. Bu karar doğrultusunda arkadaşımız 02.04.2024 tarihinde aynı şekilde mahkeme kararı ve işe başlayış dilekçesiyle başvurmuştur. 

Hakkari İl sağlık müdürlüğü tarafından bu karar yine uygulanmamış olup mahkeme kararlarını hiçe sayıp arkadaşımızın maddi ve özlük hakları gasp edilmiştir. Mahkeme kararını hiçe sayıp kendi bünyelerinde kurmuş oldukları bir komisyon ile arkadaşımızın işe başlayışını hukuksuzca 24.05.2024 tarihinde reddedip komisyon kararıdır diye kendisine tebliğ etmişlerdir. 
Bizler SES Hakkari Şubesi olarak bu işin takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Arkadaşımız işe dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz" denildi.