Tefecilik gerçekten de bir insanlık suçudur.

Ha bir insanı öldürüp yok etmişsin, ha bir insanın malına mülküne haksız bir yere çöküp ekonomik anlamda açlığa mahkum etmişsin.

Bu dinimizce de haram kılındığı gibi kanunlarımızda yasak ve cezai müeyyidesi var..

Üstelik küçük yerlerde herkesin akraba ve aşiret mensubu olduğu insanların fakirlikten kırıldığı bir yerde bu işi yapmak tabiri caiz ise şerefsizliktir, ahlaksızlıktır,  Allah tanımamazlıktır.

Hakkari kentimizde 1990’lı yıllara kadar insanlar geçimlerini yaparken birbirlerine muhtaç olduklarında borç alıp verirlerken de hiçbir karşılık  ve menfaat beklemeksizin gerek düğün yapacak ailelere gerekse ev yapanlara  ve zorda olan hemşerililerine ödünç para verirlerdi.

Ne zaman ki, ekonomik hayat biraz değişikliğe ve ekonomiden rant kapma kavgası ve zenginliğe rağbet arttıysa işte o zamanda beri yani 1990’ların ikinci yarsısından sonra şehrimizde yaşayanlara adeta karasaban çökmüş gibi bir düzen değişikliği yaşandı.

İnsanlar biraz borçlandığında bankalar borç vermediğinde bu defa nerden çıktığı belli olmayan para satan şerefsiz Tefeciler ortaya çıkıverdiler.

Bu konuda defalarca o zamanda yazılar yazdım ve ilgililerin dikkatini toplumu dejenere eden yozlaştıran ahlaki çöküntü yaratan ve fakirleştirenlere karşı çok ağır cezai müeyyide uygulamalarını istedik.

Defalarca yakalandılar, lakin hiç biri tutuklanıp hüküm giymedi.

Neymiş?

Şikayetçiler şikayetlerini korktuklarından-korkutulduklarından  geri çekmişte ondan.

Peki, devlet vatandaşını tefeciye karşı koruyamayacak ta ne zaman koruyup güvenli emin bir şekilde devletin vatandaşı olduğunu hissedecek?

Devlet vatandaşın güvenliği huzuru ve refahı için vardır.

Diğer taraftan devletin savcısı emniyeti ve MASAK idaresi bu Tefecilerin gayrı meşru paralarından haberi yok mu?

Sormazlar mı adama sen bu kadar parayı nerden buldun ?

Nerden getirdin?

Bu evi hangi parayla yaptırdın.

Bu lüks arabayı hangi parayla satın aldın?

Ötesinde mağdur olanları deşifre etmeden ifadelerini ihbar kabul edip tefecileri uzun yıllar hapiste çürütemez mi mahkemeler?

Devlet herhangi bir suç için gizli tanık buluyor da Tefeciler için niçin bulunmuyor?

Yani bu soruları daha da uzatabiliriz.

Yalnız camilerimizdeki hutbe ve vaazlarında  hiç olmazsa ayda bir Faizcilik Tefecilik yapmak dinen haram olduğunu bunun Allah katında hiçbir affının söz konusu olmadığını  Kuranı Kerimde ve sahih hadislerle toplumu sürekli bilgilendirmesi hiç düşünülmüyor mu?

Bakın bu konuda Yüksekova ilçemizde de ciddi sıkıntılar olduğu duyumunu alıyorum.

İç İşleri Bakanlığı  ülkemizin her yerinde olduğu gibi bölgemizde de yasa dışı iş yapan beyaz zehir tüccarlarının yanı sıra tefecilere de sürekli operasyon yapmalı bence..

Kentimizde yaşayan insanlar rahat huzurlu ve mutlu olurlarsa bundan devletimiz kazançlı çıkar.

Yukarıda da değindiğim gibi devlet halkın mutluluğu refahı ve güvenliği için vardır.

Eğer vatandaş huzurlu mutlu ve refah içinde yaşarsa zaman devletin ömrü de sürekli daim olur.

Umarım Hakkari kentimizde, Yüksekova İlçemizde ve ülkemizin dört bir yanında yasa dışı faaliyet gösteren tefecilere göz açtırılmaz halkı ekonomik yönden darboğaza, yoksulluk ve sefalete sürükleyenlere en ağır cezai müeyyideler uygulanarak halka güven aşılanır diye düşünüyorum.