Başkan Korkmaz, İstanbul'da ASRİAD toplantısına katıldı Başkan Korkmaz, İstanbul'da ASRİAD toplantısına katıldı

Hakkari Barosu, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı.

'Avukat İçin de Adalet' başlığı ile yayınlanan açıklama şu şekilde:

"2023 yılında elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Sevgili meslektaşımız, Avukat Erdal SAFALI’yı bir kez daha Özlemle, Minnetle, Saygıyla yad ediyoruz.  Onun hak ve hukuk  yolunda verdiği mücadeleyi unutmayacak, hukuk ve insan hakları alanında bizlere bıraktığı mirası devralarak, bu yolda hukuk mücadelemize devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.

Ayrıca 2023 yılın da hayatını kaybederek aramızdan ayrılan Şemdinli ilçemizin ilk avukatlarından, Hakkari’nin önemli bir değeri ve siyasetçisi olan Avukat Naim Geylani’yi de bir kez daha saygıyla yad ediyoruz.

Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi adına insan hakları mücadelesinin bayraktarlığını yapmış sevgili başkanımız Tahir Elçi yi de bir kez daha rahmetle, saygıyla yad ediyoruz.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Van ve Hakkari başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde çıkan olaylar sebebiyle, gözaltına almalar esnasında meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza yapılan işkence ve kötü  muameleyi kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Ayrıca  Van’da ve Hakkari’de gözaltına alınan şahıslara isnad edilen suçlamaların, dosyada hiçbir somut delil yokken hukuka aykırı bir şekilde  tutuklanmaları, yargının geldiği noktayı bize bir kez daha göstermiştir. Hukuka aykırı ve haksız olan bu karardan bir an evvel dönülmesi çağrısında bulunuyoruz.

Demokratik toplumun temel direği adalet; adalete erişimin güvencesi avukattır. Avukat yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusudur. Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan, toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler, yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz.

Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için güçlü Baro gerekir. Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu Baro’dur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse, bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür.

Bunu dile getirmek için bugüne kadar hep “Güçlü Baro Güçlü Avukat”, “Herkes için adalet, adalet için avukat” dedik. Ancak ülkemizde avukatların sosyoekonomik sorunları her geçen gün arttı. Mesleğimizin ve Baroların ekonomik sürdürülebilirliği tarihimizin en alt düzeyine inmiş durumdadır. Yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve fiziki şiddetle de karşı karşıyayız. Avukatlar, müvekkiliyle özdeşleştiriliyor, yargılanıyor, darp ediliyor, yaralanıyor ve öldürülüyor.

Bugün “Avukat İçin de Adalet!” diye haykırmak zorunda kalıyoruz. Yaşadığımız sorunlar, mesleğimizin icrasını imkansız hâle getirirken adaletin tesisi önünde bir engel oluşturuyor."

Hakkari Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nde mesleğin sorunlarının çözümüne yönelik taleplerini şöyle sıraladı:

-  Nitelikli bir hukuk eğitimiyle hem mesleğimizde hem de adalet hizmetlerinde niteliğin artırılmasını istiyoruz.

-  Yalnızca Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı değil, staj sonrasında Avukatlık Meslek Sınavı istiyoruz.

-  Avukata yönelik şiddetin son bulmasını, şiddet faillerinin en ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını istiyoruz.

-  Kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesini istiyoruz.

-  CMK Ücret Tarifesi’nin avukatın emek ve mesaisini karşılayacak düzeyde olmasını istiyoruz.

-  Mesleki faaliyetimizin temeli olarak yargı bağımsızlığının tesisini, hukukun üstünlüğü ilkesine uygun hareket edilmesini istiyoruz.

-  Mesleğimizin itibarının korunmasını istiyoruz.

-  Stajyer avukatlar için Hazine’den karşılanan ücret istiyoruz.

-  Adli yardım ödeneklerinin artırılmasını istiyoruz.

-  Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi istiyoruz.

-  Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesini istiyoruz.

-  Kişisel verilerin korunması vb. gerekçelerle mesleki faaliyetlerimizin engellenmemesini istiyoruz.

-  Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçilmesini istiyoruz.

-  Bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınmasını istiyoruz.

-  Avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesini istiyoruz.

-  Yargının kurucu unsurları arasında eşitlik, savunma makamı için adil bir temsil gücü istiyoruz.

Açıklamanın devamında; "Türkiye’nin 81 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da “Avukat İçin de Adalet” demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz.

Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “avukat için de adalet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız" ifadeleri kullanıldı.