Dünyada örneği var mı bilmiyorum? Ama Türkiye’de giriş ve çıkışı aynı olan tek ilimiz Hakkari’dir. Birinci derece deprem bölgesine konumlandırılmış bir şehir olmanın dezavantajlarını yaşıyoruz. Olası bir deprem veya tabii bir affet sonucu depin köprüsünün çökmesi halinde, yardım ekipleri, arama kurtarma ve lojistik destek nasıl sağlanacağını bir muammadır.

Alternatif bir yol için tiyatro sanatçısı İsmail AKAR sosyal medya aracılığıyla bir kampanya başlatmış. İldeki meslek odaları da zaman zaman yaptığı basın açıklamalarıyla bu kampanyaya destek vermiş ve arayış içerisinde olmaya çalışmaktadırlar. Ancak ilde faal olan Sendika, Sivil Toplum örgütleri, herhangi bir konuda kanaatleri olmayan sözde kanaat önderleri bu konuda sessizliğini koruyorlar.
Yollar yerleşim yerleri için can damarı niteliğindedir.

Yaşam ve yaşam kalitesinin düzeyi biraz da ulaşım ile mümkündür. Ulaşım ve seyahat bir şehrin konforu için büyük öneme sahiptir. Bir kentin ekonomik ve sosyo-kültürel gelişme gösterebilmesi için mutlaka başka şehirlerle bağlantı yollarına sahip olması, bir geçiş güzergahında bulunması gerekir. Medeniyetin gelişmesi tarih boyunca yollar ile mümkün olmuştur. Medenileşmenin ilk kuralının yerleşik hayata geçmek olduğu söylenir. Ulaşımın önemi vurgulamak için ‘yol medeniyettir’ denilmiştir. Yeni ve alternatif yolarla, lojistiği kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve mesafeleri kısaltmak hedeflenir.

Hem maliyet hem mesafe açısından bir avantaj sağlayacağı belli olan alternatif yol Hakkari için hayati öneme sahip olacaktır. Alternatif yol, bölge düzeni yeniden şekillendirmeyi hedefleyen bir girişimdir. Yörenin jeopolitik temellerini değiştirmek projenin hedefleri arasındadır. Alternatif yol, uygulanacak projeye dahil edilebilecek demiryolu hatları veya karayolları ağları bölge illeriyle daha iyi bağlantı sağlar ki; buda bölge illerine canlılık anlamına gelmektedir.

Nakliye maliyetinde azalma, Van-Şırnak-Siirt illerine uzanan güzergahta orta koridor niteliği taşıması nedeniyle Hakkari’nin kalkınmasında kilit rol olacaktır. Bu proje hem ekonomik hem de politik bir tarafı olacaktır. Alternatif yoldan kasıt Hakkari’nin Van iline olan bağlantısının mesafe olarak kısaltılması ve güzergah olarak da canlılık meydana getirebilecek insan hareketliliğinin olmasıdır. Çünkü alternatif yol projesi yöre halkının geleceğini şekillendirecektir. Amacımız güzel hayaller kurmak değil; üzerinde hayal kurabilecek güzel bir şehre sahip olmaktır.

Güzergah belirleme işi, teknik bir konu olduğundan bu işi ilgili ve ilişkili kurumlara bırakmak gerekir. Ancak “ Berçelan” yol güzergahı iyi bir alternatif olmayacaktır. Kış şartlarının ağır geçtiği rakımın 3.700 olan bir mevkiden yol geçirmek doğanın tabiatına aykırıdır. Daha önce dönemin valisi, istedi diye yolun etüt ve proje çalışması yapılmadan iş makineleri bu bölgeye sokulmuştur.

İlin demografik yapısına, ekonomisine ve nüfuz hareketliliğine olan etkisi dikkate alınarak güzergah belirlenebilir. İlimizin, huzur ve refahı için alternatif bir yola ihtiyaç olduğu bir gerçek.
Hakkari Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 26.04.2023 tarih ve 2023/02 kararı ile alternatif yol yapım çalışması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne yazı yazılması kararı almış.

Ancak bu kararın hiçbir bağlayıcılığı bulunmadığı gibi bir etkisi de olmayacaktır. Bu konuda ilimizin siyasal aktörleri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, basın mensupları ve duyarlı kişilerin ses yükseltmesi ile gündeme taşımaları sonuç alıcı olabilir. “Yol Medeniyettir” o halde biz Hakkari halkı olarak alternatif yol istiyoruz!