Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yeni düzenlemesi kafa karıştırdı. Trafik sigortasında yaşanan sorunları çözmeye yönelik olduğu belirtilen düzenleme ile sigorta acentelerinin, tüketiciye trafik poliçesi yapamaması durumunda, sürücülerin teminatsız kalmaması için hazırlanmış bir sistem getirildi.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın anlatımına göre kimi sürücüler, sigorta yaptırmakta zorlanıyordu. Çünkü sigorta şirketleri, yüksek hasarlı sürücüler ile ilk kez trafiğe çıkacak sürücüleri sigortalamaktan imtina ediyordu. Bu yılın başında SEDDK, poliçe satmaktan kaçınan şirketlere yaptırımlar uygulayacağını yayınladığı genelge ile açıklasa da sorun devam etti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Trafik Teklif Platformu’nun ilk adımı atıldı.

Trafik sigortası satan tüm sigorta şirketleri ile trafik sigortası satışına aracılık eden tüm acenteler Trafik Teklif Platformu’nun doğal üyesi sayılacak.

Bakan Koca duyurdu.. Hekimler için sözleşmeli pozisyonlar açılacak Bakan Koca duyurdu.. Hekimler için sözleşmeli pozisyonlar açılacak

Doğan sistemin nasıl işleyeceğini şöyle yazdı: "Trafik sigortası yenilemesi gelen ya da ilk kez trafik sigortası yaptıracak olan sürücü, sigorta acentesine gidecek. Acente, aracısı olduğu sigorta şirketinden belirli süre içinde teklif alıp, poliçeyi düzenleyecek. Acente baktı ki, teklif alamıyor, müşterisine zorunlu olan sigortayı yapamıyor; bu durumda Trafik Teklif Platformu’na başvuracak. Platform sayesinde belirli süre içinde teklif alıp, poliçeyi düzenleyecek. Baktı, platformdaki sigorta şirketleri yine o sürücüye teklif vermiyor, dolayısıyla poliçe düzenlenemiyor; bu sefer Trafik Teklif Platformu üzerinden poliçe yapacak şirket atanacak ya da sürücü son trafik poliçesini hangi şirketten yaptırmışsa, o şirket üzerinden yine poliçe düzenlenecek ve poliçe Riskli Sigortalılar Havuzuna devredilecek. Sigortanın primine de SEDDK karar verecek. Daha açık bir anlatımla, Trafik Teklif Platformu üzerinden Riskli Sigortalılar Havuzuna devredilen poliçelerin azami prim tutarlarını SEDDK belirleyecek. Bundan sonraki süreçte bazı teknik düzenlemeler yapılacak ve kısa zamanda Platform uygulamaya geçecek." DUVAR