Beş yıldır toplanmayan Çalışma Meclisi 1 Mayıs'ta toplanıyor: CHP'den tepki Beş yıldır toplanmayan Çalışma Meclisi 1 Mayıs'ta toplanıyor: CHP'den tepki

Emeklilerin Bayram İkramiyesi 3 Bin Liraya Yükseltildi

Görüşmelerin ardından teklifin tamamına yönelik oylama yapıldı ve teklif kabul edilerek yasalaştı.

Muhalefetin Teklifleri Reddedildi

Muhalefet partilerinin kanunda değişiklik önerileri oylama sonucunda reddedildi.

Kabul edilen değişiklik önergesiyle, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde yargı mercilerince kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanabilmesini" içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Teklif Tamamıyla Kabul Edildi

Maddeler ve teklifin tamamı oylanarak kabul edilerek yasalaştı. Oylamada 298 milletvekili oy kullandı, 237 vekil kabul, 61 vekil ret oyu verdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulu 2 Nisan günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. DUVAR