Mülakat Değişikliği Yayımlandı

Yeni Yönetmelik Hakkında Bilgi

Artık, atamalarda KPSS puanının %50'si ile mülakat puanının %50'si alınacak.

Değişiklik Detayları

3 Ağustos 2016'da çıkarılan mülakat yönetmeliğine eklenen yeni ifade şu şekildedir: "Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir." Ayrıca, mülakat puanı artık atamalarda büyük bir rol oynayacak.

Hatimoğulları: 'Normalleşme' Diye Adlandırdığınız Şey, Aslında Kürtleri Dışlayan Bir Süreçtir Hatimoğulları: 'Normalleşme' Diye Adlandırdığınız Şey, Aslında Kürtleri Dışlayan Bir Süreçtir

Resmi Gazete Kararı

Yapılan değişikliğe ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar metni şu şekildedir:

MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.