BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ: 25.06.2024

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 29.06.2024

Hisark Salça ve Konserve Fabrikası Hakkari'den Eleman Alacak Hisark Salça ve Konserve Fabrikası Hakkari'den Eleman Alacak

BAŞVURU YAPILACAK İşkur İl Müdürlüğü ile Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Müftülüğü  işbirliğinde toplam her kurum için 5 olmak üzere 10 kişiye yönelik olarak düzenlenecek olan Toplum Yararına Program (TYP) için katılımcı başvuruları 25.06.2024 - 29.06.2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

Katılım Şartları Kuruma kayıtlı işsiz olmak 18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almamak Öğrenci olmamak,

uzaktan eğitim öğrencileri ve okulu donduranlar da başvuru yapamaz.

(açık lise, açık öğretim öğrencileri başvuru yapabilir.)

Herhangi bir yerde SGK’lı olarak çalışmıyor olmak

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabilir.

Aynı yıl içerisinde başlayan FARKLI programlara da aynı adreste oturan birden fazla kişi katılamaz. Öncelikle başvuranlar arasından (G0) hane halkı geliri sıf ır olan, bu gruptan yeteri kadar müracaat olmadığı takdirde ADNK sistemine göre aynı adreste oturanların toplam kazançlarının net asgari ücretin bir buçuk katına (25.503,18TL) kadar geliri olanlar arasından katılımcı seçimi olacaktır.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin bir buçuk katını (25.503,18TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcıların programdan yararlanma süresi 9 aydır. 27.09.2017 tarihinden sonra programlardan 9 ay ve daha fazla süreyle yararlanan kişilerin azami yararlanma hakkını tamamladığı kabul edilir. Mezkur tarihten sonra 9 aydan az yararlanan kişiler programdan 9 aydan kalan süreleri kadar yararlanabilecekleri.

TYP başvuru ve katılım şartları yönünden yapılacak kontroller sonucunda TYP’ye katılım hakkı kazanılacaktır. Program başlatıldıktan sonra TYP Genelgesi ve ilan metnindeki katılım şartlarının sağlanmadığının tespiti halinde katılımcının programdan ayrılışı yapılarak 24 ay süre ile yasaklılık ve mali yaptırımlar uygulanacaktır. Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz olanlar programa başlamış dahi olsalar çıkartılacaklardır.

Bu programda 1.Liste ve 2.Liste ayrımı (öncelikli grup sınıflandırması )yapılacaktır. (ÖNCELİKLİ GRUPLAR: Engelliler, Eski Hükümlüler, Kadınlar ve 35 yaşını aşmış erkekler) Katılımcılar yukarıda belirtilen tüm şartları taşımak zorundadır.

Başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınmayacaktır. Katılımcılar sadece bir programa başvuru yapabilirler.

Program 15 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecektir. 

HAKKARİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ * Yukarıda belirtilen katılım şartlarını taşıyanlar arasından % 100 Noter Kurası yapılacaktır. * Sadece Hakkari Merkezde ikamet edenler başvuru yapabileceklerdir.