Sağlık Emekçileri Sendikası Hakkari Şubesi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 

'Tıp Bayramının 105. Yıldönümünde de 14 Mart Haftasında mücadeleye devam ediyoruz' denilen açıklamada 14 Mart’lar Bayrama dönüşsün diye Sağlık Mücadele Haftası diyoruz ifadelerine yer verildi.

14 Mart'ın uzun çalışma saatleri, iş yükü, çalışma koşullarına isyan edenlerin, karşı duranların mücadele haftası olduğu kaydedilen açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunları hatırlatıl ve atama bekleyen yüzbinlerce sağlık meslek mensubunun atanması istendi. 

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin en temel insani hakları için mücade verdiğine değinilen açıklamada sağlık alanındaki sorunların acil olarak çözülmesi çağrısı yapıldı. 

'Bu sağlık sisteminden emekçilerde halkta memnun deği' denilen açıklamada, sistem değişmelisi gerektiği vurgulandı.

14 Mart Sağlık Haftasını, “Bayramı” vesilesi ile sağlık emekçilerinin talepleri şu şekilde sıralandı

•  Performans, ek ödeme, teşvik değil, insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret sağlansın.

• Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) sağlık hizmetlerinde çalışan tüm emekçilere yıllık 90 gün üzerinden tam olarak uygulansın.

• Yapılan ek gösterge düzenlenmesi yetersiz kalmıştır. Talebimiz olan 3600’den 7200 kadar kademeli ek gösterge uygulansın.

•  OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamı yapılsın. Taşeron çalışma ortadan kaldırılsın.

• Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.

• Liyakatsiz atamalara, tip sözleşme dayatmalarına, tıp ve sağlık bilimleri eğitimlerini niteliksizleştiren, altyapısı uygun olmayan tıp fakültelerinin, eczacılık fakültelerinin, diş hekimliği fakültelerinin, hemşirelik fakültelerinin, sağlık bilimleri fakültelerinin ve sağlık meslek yüksekokullarının açılmalarına son verilsin.

• Şiddetsiz ve güvenli bir çalışma ortamı için yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılsın, mobbing ve baskılar son bulsun.

• Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin.

Hakkari'de deprem önlemleri: İlk konteyner sevkiyatı yapıldı Hakkari'de deprem önlemleri: İlk konteyner sevkiyatı yapıldı

• Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın.

• Sağlık hizmeti için ödediğimiz vergiler yeter. Katkı katılım payları ve ilave ücretler kaldırılsın

• Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar emekçiler örgütleri aracılığıyla, halk da merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve siyasi partiler eliyle süreçlere dâhil olsun.

• Özel hastanelere verilen her türlü teşvik kaldırılmalıdır. Özel hastaneler ile SGK anlaşma yapmamalıdır. Özel hastanelere aktarılan teşvik ve bütçen kamu sağlık kurumlarına aktarılmalıdır.

• Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın. ASM emekçilerine ikili ceza uygulamalarından vazgeçilsin.

• Her işyerine kreş açılsın, sağlık emekçileri çocukları ile işleri arasında tercih yapmak zorunda kalmasın.

• Kamu sağlık kurumları daha demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Kamu sağlık kurumlarında idareci belirlenmesi kriterlere uyanlar arasında o kurumlarda çalışan emekçilerin oyu ile gerçekleşsin.