Kıdem tazminatında enflasyon artışı düzenlemesi gündemde Kıdem tazminatında enflasyon artışı düzenlemesi gündemde

Hazırlık Yapılan Yeni Düzenleme

Ev sahiplerinin vergi yükünün artacağı ve bu artışın kiralara yansıyacağı belirtiliyor. Yeni düzenlemeyle kira vergisinin yüzde 50'den fazla artması bekleniyor.

İstisna Kaldırılacak

Taslak halindeki reforma göre, 33 bin liralık istisna kaldırılacak. Bu da ev sahiplerinin kira gelirlerinden daha fazla vergi ödemelerine neden olacak.

Vergi Yükü Artacak

Ev sahiplerinden alınacak vergiler, bir yılda elde ettikleri kira gelirlerine göre yüzde 15 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda olacak. Bu yıl itibariyle uygulanacak olan yeni vergi yüküyle birlikte ev sahiplerinin vergi maliyetlerinin artması bekleniyor.

Vergi Yükü Kiraya Yansıyacak

Ev sahiplerinin vergi maliyetlerinin artmasıyla beraber bu artışın kiracılara yansıtılması kaçınılmaz olacak. Özellikle kira geliriyle geçimini sağlayan ev sahiplerinin bu artan maliyetleri kiraya yansıtacağı düşünülüyor.