Baroda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

'' 24.03.2024 tarihinde akşam saatlerinde Hakkari İlimizde ifadesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K adlı vatandaşımızın ifadesi esnasında güvenlik güçleri tarafından işkenceye maruz bırakıldığı baro başkanlığımızca öğrenilmiştir.

Uygulanan darp, kötü muamele ve işkence sonrası Şahıs Hakkari Devlet Hastanesine götürülmüştür. Darp raporu alan şahsın basına yansıyan görüntüleri  üzerine soruşturma başlatılmıştır. Özellikle son zamanlarda Hakkari merkez ve ilçelerinde haksız ve hukuksuz ev aramalarının yanında işkenceye varan kötü muameleler söz konusu olmuştur.

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşme ve belgeler ile iç hukukta işkencenin tanımı yapılarak mutlak şekilde yasaklanmıştır. Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin İşkence yasağı başlıklı 3.Maddesinde belirtildiği üzere “ Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.” Bunun yanı sıra, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 5. Maddesinde belirtilen “Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez. ” hükmü ve yine Anayasanın 17. Maddesinde belirtildiği üzere “ Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz” hükmü birlikte değerlendirildiğinde çok net bir ifadeyle belirtiriz ki işkence ve kötü muamele insanlık onuruna aykırıdır ve kabul edilemez.

Haklarındaki suçlama ne olursa olsun hiç kimseye, hiçbir şekilde ve hiçbir aşamada işkence yapılamaz ve kötü muamelede bulunulamaz. Söz konusu muamelede bulunan kolluk görevlileri hakkında derhal gerekli soruşturma yürütülmelidir.

Hakkari'de deprem önlemleri: İlk konteyner sevkiyatı yapıldı Hakkari'de deprem önlemleri: İlk konteyner sevkiyatı yapıldı

Yargı mercilerince, işkence, insanlık dışı ve kötü muamele ile şiddet içeren eylemlere karşı etkin ve ivedi bir şekilde soruşturmanın yürütülerek faillerin cezalandırılmasını talep ediyor, hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.''