Valilik tarafından yapılan açıklamada;" Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı)

01.02.2024 tarihi saat 00.01'den 04.02.2024 tarihi saat 23.59'a kadar  dört (4) gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması, Ayrıca; belirtilen tarihler arasında,

‘Demokrasi yürüyüşü’ Hakkari'ye vardı ‘Demokrasi yürüyüşü’ Hakkari'ye vardı

ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (C) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine buradan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasının Yasaklanması kararı alınmıştır" dedi. İHA