Yapılan açıklamada," 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. maddesi ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 3. maddesi gereğince Valilik Makamının 25.01.2024 tarih ve 65105496-33499-(12470)/2024/59 sayılı Olurları ile yeniden güncellenen “Miting Alanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Güzergah Planları” ile ilgili toplanma yeri, yürüyüş güzergahı, toplantı alanı (Miting Alanı), dağılma güzergahları, pankart ve afiş asılacak yerlere” dair usul ve esaslar aşağıya çıkartılmıştır.

Miting alanı

İlimiz Sümbül Mahallesi Hakkâri-Van Bulvarında bulunan Hakkâri Otogarıdır. 2. İlimiz Bulak Mahallesi Ulu Camii yanı Ulu Camii Caddesi ile 1004. Sokak kesişimin de bulunan boş alandır. Yürüyüş güzergahlar: 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre; Hakkâri Merkezinde düzenlenecek olan gösteri yürüyüş güzergahları

Hakkari Kavaklı köyü Maden Eylemi 55. Gününde Hakkari Kavaklı köyü Maden Eylemi 55. Gününde

Tekser Konutları 113. Sokak ile 115. Sokak kesişimin de bulunan meydandan Hakkâri Van Bulvarının bir şeridi kullanılarak Otogar miting alanı istikametine kadar olan güzergâh yürüyüş güzergahıdır.

Hakkâri Öğretmenevi önünde bulunan kavşaktan Gençlik Caddesi istikametinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı istikameti takip edilerek Recep Tayyip Erdoğan bulvarı ile Fidan Hanım Caddesi kesişiminde bulunan kavşağa kadar olan güzergâh yürüyüş güzergahıdır. Hakkâri Öğretmenevi önünde bulunan kavşaktan 1004. Sokak istikameti takip edilerek Ulu Camii yanında bulunan miting alanına kadar olan güzergâh yürüyüş güzergahıdır.

Yürüyüşe geçmek üzere toplanacak yer ile dağılma yerleri

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre yapılacak. Tekser Konutları 113. Sokak ile 115. Sokak kesişimin de bulunan meydandan Otogar miting alanına kadar olan yürüyüş güzergahının dağılma yerleri; Otogar alt yolu 718. Sokak istikameti, Tekser Konutları 115. Ve 113. Sokakları ve Hakkâri Van Bulvarı çarşı istikameti ara ve tali sokakları dağılma yerleridir

Hakkâri Öğretmenevi önünde bulunan kavşaktan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Fidan Hanım Caddesi kesişimin de bulunan kavşağa kadar olan yürüyüş güzergahının dağılma yerleri; Fidan Hanım Caddesi istikameti, Şerif Ağa Caddesi istikameti, Pagan Caddesi, Gençlik Caddesi İstikameti ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı çarşı istikameti ara ve tali sokakları dağılma yerleridir.

Hakkâri Öğretmenevi önünde bulunan kavşaktan Ulu Camii yanında bulunan miting alanına kadar olan yürüyüş güzergahının dağılma yerleri; Ulu Camii Caddesi istikameti, Altay Caddesi istikameti, 1004. Sokak istikameti ve Cumhuriyet Caddesi çarşı istikameti ara ve tali sokakları dağılma yerleridir.

Afiş ve pankart asılacak yerler

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre düzenlenecek toplantılarda; Şehir Merkezinde, Belediye Başkanlığının uygun göreceği yerler ile ilan panoları afiş ve pankart asılacak yerlerdir. Toplantının yapılacağı yer ve yürüyüş güzergâhları üzerinde uygun yerlere afiş ve pankart asılabilir. Tespit olunan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhı ve Miting Alanı kroki olarak ekte belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak genel hususlar aşağıda numaralandırılmıştır. 1Bu planlar Valilik Makamınca uygun görülmesine müteakip, yerel gazeteler ile valilik internet sitesinden ilan edildikten (15) gün sonra yürürlüğe girecektir. 2- Bu planın yürürlüğe girmesi ile birlikte, Valilik Makamının 19.01.2023 tarihli, 2023 yılına ait Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâh Planı yürürlükten kaldırılacaktır" denildi.