Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından yapılan araştırmaya göre; açlık sınırının Eylül 2022 için 8 bin 28 lira, yoksulluk sınırı 26 bin 155 lira, bir kişinin yaşam maliyeti ise 10 bin 837 lira olarak hesaplandı.

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma (BES-AR), bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yaptığı gıda madde fiyatları üzerinden yapılan harcamaların Eylül ayında 8 bin 28 lira olduğunu açıkladı. Araştırmaya göre; yoksulluk sınırı 26 bin 155 lira olarak hesaplanırken, bir kişinin yaşam maliyeti ise 10 bin 837 lira olarak kaydedildi.

ÖTV İndirimli Araç Alımlarında Yeni Düzenlemeler: Ne Değişecek? ÖTV İndirimli Araç Alımlarında Yeni Düzenlemeler: Ne Değişecek?

BES-AR’ın araştırılmasında şunlar kaydedildi:

“Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2022 için 8 bin 28 lirayı buldu. Eğer bu tutarın altına harcama yapılıyorsa sağlıklı beslenmediğimiz sonucu ortaya çıkmaktadır.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası; yoksulluk sınırı 26 bin 155 lira, bir kişinin yaşam maliyeti ise 10 bin 837 lira olmuştur.

Kamuda 10 yıllık sözleşmeli çalışan ve evli, iki çocuklu bir kamu emekçisi 7.954 lira ücret alıyor. Büro Emekçileri Sendikası (BES) olarak Kamuda yoksulluk sınırının altında ücret almanın yasaklanmasını talep ederken, siyasi iktidar ve yetkili sendika iş birliğiyle açlık sınırının (8.028 TL) altında ücret almaya mahkûm edilen emekçiler var.

Kamuda açlık sınırının altında çalışan emekçiler var. Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 268 lirayı, aylık 8 bin 28 lirayı buldu. En düşük sözleşmeli çalışan memurun aldığı ücret açlık sınırının bile altında. Bir kişinin yaşam maliyeti, aldığı ücretin üzerinde. BES olarak, kamu emekçilerinin yoksulluk sınırının altında ücret almasının yasaklanmasını istiyoruz.”