Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın derhâl tahliye edilmesi çağrısını yineledi. Komite, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş'ın hak ihlaline uğradığına yönelik kararlarının da uygulamaya konmadığını vurguladı.

Ergün Atalay'dan Asgari Ücrette Çağrı: 25 Yıldır Bu Kadar Büyük Bir Zorlukla Karşılaşmadım Ergün Atalay'dan Asgari Ücrette Çağrı: 25 Yıldır Bu Kadar Büyük Bir Zorlukla Karşılaşmadım

Komite'nin karar metninde, "Delegeler, başvuranın suç işlediğine dair makul şüpheyi destekleyecek delil olmaksızın gözaltına alındığını ve tutuklanmasıyla çoğulcu siyasi atmosferi daraltmak ve siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlamak gibi gizli bir amaç güdüldüğüne" yer verildi. Metinde, yargılama tamamlanana kadar tutuklamaya alternatif tedbirler uygulanması ve başvuru sahibinin derhal serbest bırakılması için çağrı yapıldı. Karar metninde, her iki dosyanın eylül ayında yapılacak oturumda yeniden ele alınmasına karar verdi. (DIŞ HABERLER)