AKP iktidarı eliyle günden güne derinleşen ekonomik kriz yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerini yoksulluğa mahkûm etti.

Rejim, açlık ve yoksulluk ile emekçileri ablukaya alırken sermaye gruplarını da kollamaya devam ediyor. Krizin olanca faturasını halka kesen iktidar, göstermelik tasarruf tedbirleriyle de rejime olan itirazı kontrol altına almaya çalışıyor.

Ancak ciddi bir yönetme krizi içerisine giren rejim için ne tepkileri kontrol etmek ne de ortaya çıkan gerçekleri saklamak mümkün değil. Resmi verilere göre, 4 milyon 235 bin 904 hanede yaşam, ancak sosyal yardımlar ile sürdürülebildi. Yoksulluğun pençesine itilen çok sayıda yurttaş, sosyal yardım olmadan eğitim ve sağlık hakkına ulaşamaz hale getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımlarına yönelik verileri de dramatik tabloyu gözler önüne serdi.

ŞARTLI EĞİTİM

Maddi imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarına yönelik, “Fırsat eşitliğini artırma, yaşam kalitelerini yükseltme ve potansiyel riskleri azaltma” amaçlı yapılan yardım verileri yoksulluğun ulaştığı çarpıcı tabloyu ortaya koyan en net veri oldu. 2024 yılının ilk çeyreğinde 1 milyon 538 bin 96 kişi, “Şartlı Eğitim Yardımı” kapsamına alındı. Şartlı eğitim yardımı için bakanlık bütçesinden aktarılan kaynağın 554 milyon 642 bin 500 TL olduğu bildirildi.

Yardım kapsamında ilköğretim kademesindeki erkek öğrenciler için aylık 90 TL, kız öğrenciler için aylık 100 TL, ortaöğretim kademesindeki erkek öğrenciler için aylık 130 TL, kız öğrenciler için ise aylık 150 TL ödendiği belirtildi. Şartlı eğitim yardımı alan çocuk sayısında eğitim dönemlerine göre yaşanan değişim ise kayıtlara şöyle geçti:

• 2021-2022: 1 milyon 198 bin 259

• 2021-2022: 2 milyon 357 bin 932

• 2022-2023: 1 milyon 230 bin 12

• 2022-2023: 2 milyon 438 bin 865

 2023-2024: 1 milyon 538 bin 96

2024 yılının ocak-nisan döneminde, “Şartlı Sağlık Yardımı” kapsamına alınan kişi sayısı ise 768 bin 307 ile ifade edildi. Şartlı sağlık yardımı için kullanılan kaynak ise 292 milyon 698 bin 600 TL olarak kaydedildi.

Kılıçdaroğlu: CHP'de 50 Milletvekili Bana Sadık, Akşener'in Adaylığım İçin Elçi Gönderdi Kılıçdaroğlu: CHP'de 50 Milletvekili Bana Sadık, Akşener'in Adaylığım İçin Elçi Gönderdi

∗∗∗

ŞARTLI YARDIMLAR NEDİR?

Şartlı Eğitim Yardımı, ekonomik güçlükler nedeniyle temel eğitim hizmetlerinden yararlanamayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve 3294 sayılı kanun kapsamında muhtaçlığı onaylanmış hanelere yapılıyor. -Şartlı eğitim yardımı, bu grup içerisinde yer alanlar arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğrenimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere veriliyor. Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı ve sağlanıyor.

Kaynak: Birgün