Ticaret Bakanlığı, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs'tan 31 Aralık'a kadar, aylık bazda azami 10 bin ton ile sınırlandırılmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı, bütün ve parça dahil olmak üzere, tavuk eti ihracatının 1 Mayıs'tan 31 Aralık'a kadar, aylık bazda azami 10 bin ton, toplamda ise bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırdı.

Üretim ve İhracatta Doğru Politikaların Önemi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kümes hayvancılığı ve beyaz et sektöründe dünyanın en önemli üretici ve ihracatçı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de yıllardır süregelen üretim ve ihracattaki doğru politikalarla mevcut üretim hacmine ulaşıldığı bildirildi. Sektörün uzun yıllardır iç talep ile yurt dışı talebi bir arada karşılayabilecek kabiliyeti muhafaza ettiği belirtilen açıklamada, son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel risklerin küresel gıda fiyat endeksi üzerinde yukarı yönlü eğilim oluşturduğu ve özellikle temel tarım ürünlerinde ülkelerin iç piyasa arzını koruma faaliyetlerini ortaya çıkarttığı ifade edildi.

Hakkari'de 4 ayda 80 işyeri kepenk kapattı Hakkari'de 4 ayda 80 işyeri kepenk kapattı

İhracat Sınırlandırma Kararı

Açıklamada, muhtelif ürünlerle Türkiye'de tüketim açısından en önemli hayvansal protein aracı olan kümes hayvancılığı ürünlerinin geçen yılın mayıs ayında "İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi"ne alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "2024'ün ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir."

Denetim ve Cezalar

Açıklamada, tavuk eti ürünleri satışlarındaki fiyat artışlarının, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında incelenmek üzere, 1 Ekim 2022-31 Ekim 2023 dönemini kapsayacak şekilde, 16 üretici firmanın Ticaret Bakanlığı müfettişlerince denetlendiği bildirildi. Söz konusu denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından aykırılık yaptığı tespit edilen 8 firma hakkında idari para cezası verildiği ifade edilen açıklamada, son dönemde tavukçuluk sektöründe fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin şikayet başvuruları sebebiyle de 16 üretici firmaya yönelik denetimlerin geçen günlerde yeniden başladığı aktarıldı. Açıklamada, Rekabet Kurumunca beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar hakkında açılan soruşturmaların idari para cezalarıyla sonuçlandırıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili resmi kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile koordinasyon halinde çalışarak, ülkemizin tarım ürünleri politikaları ve muhtelif gıda ürünlerinin iç ve dış ticaretinde yapılan düzenlemelerin temel amaçları, dünyada ortaya çıkan yeni eğilimler de dikkate alınarak, yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması, önceliğimiz olarak yurt içi tüketimin vatandaşlarımız için makul fiyatlarla karşılanması, gıda arz güvenliğinin önündeki tehditlerin bertaraf edilerek ülkemizde sürdürülebilir gıda arzının sağlanmasıdır." DUVAR