Sayıştay'ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu'na göre bu denetimler sonucunda toplamda 7,836 bulgu tespit edildi. Bu bulgular 2,247'si mali rapor ve tabloları etkileyen, 5,377'si mevzuata uygunluğa, 212'si ise kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerine ilişkin hataları içeriyor. 2021 yılı raporunda tespit edilen bulgu sayısı 7,639'du.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, 2022 raporunda en fazla tespit edilen bulgular arasında "taşınmazların muhasebe kayıtlarının yapılmaması/hatalı yapılması" bulunuyor ve bu durum 88 kamu idaresinde saptanmış. Ancak, bu artan bulgu sayısının büyük bir kısmını teknik işlemler gibi yanlış muhasebeleştirmeler oluşturuyor. Raporda geçmiş dönemlerde yer alan usulsüzlüklerin ele alınmadığı belirtiliyor.

RELATED VİDEO
Play Video
YILSONU ÖDENEĞİ 5.6 MİLYAR TL OLDU

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı'na 2022 yılında bütçe yasası ile 3.8 milyar TL ödenek tahsis edildi ve yıl içinde eklenen ve düşülen ödenekler sonucunda yılsonu ödeneği 5.6 milyar TL oldu. Mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerdiği belirtilerek bu ödeneğin tamamının harcandığı ifade edildi.

Ancak raporun detaylarına bakıldığında, özellikle faaliyet sonuçları tablosundaki değişiklikler ve bilanço içerisindeki taşıtlar hesabının dikkat çektiği görülüyor. Ayrıntılı alt başlıkların yerine genel toplamlara odaklandığı ve bazı detayların atlandığı göze çarpıyor.

ERDOĞAN'DAN 'SAYIŞTAY' ELEŞTİRİSİ

2022 raporunda ayrıca HGS ve OGS'yi kullanarak yapılan ihlalli geçişlerin sayıları ve parasal değerleri de yer alıyor. HGS ile 26 milyon 737 bin 333 ihlalli geçiş gerçekleşirken, OGS otoyol ve köprülerdeki ihlalli geçişlerin parasal değeri 251.7 milyon TL olarak kaydedildi. HGS'nin ihlalli geçişlerinin parasal değeri ise 3.8 milyar TL oldu.

43 Öğrenciye Yönelik istismardan aldığı hapis cezaları ertelendi 43 Öğrenciye Yönelik istismardan aldığı hapis cezaları ertelendi

Son olarak, Sayıştay raporlarının içerikleri kamuoyunda tartışmalara yol açarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılında yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Erdoğan, Sayıştay'ın denetimlerinin sadece cezai yönden değil, icracı kurumların performansı ve yaklaşımları açısından da ele alınması gerektiğini ifade etmişti.