Türkiye İstatistik Kurumu'na göre gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Irak Yeni Elektrik Hattını Açıkladı: Türkiye'den Elektrik İthalatı Başladı Irak Yeni Elektrik Hattını Açıkladı: Türkiye'den Elektrik İthalatı Başladı

Maraş depremlerine değinen Şimşek, "Sıkı küresel finansal koşullar ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 daralan küresel ticarete rağmen deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın ikinci çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etmiştir" dedi.

İthalatın artışını sürdürdüğünü söyleyen Şimşek, "Net dış talep büyümeyi sınırlandırmıştır. Öte yandan ekonominin üretken kapasitesinin artırılması açısından önem arz eden yatırım harcamaları yüzde 5,1 artmıştır. Hedefimiz büyümenin güçlü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasıdır" ifadelerini kullandı.

'UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALARIN MAKRO FİNANSAL İSTİKRAR ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK'

"Talep dengesinin tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ediyoruz" diyen Şimşek açıklamasını, "Kaynakların tüketimden çok; yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz. Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır. Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir" sözleriyle sonlandırdı. DUVAR