Asgari Kurumlar Vergisi Yasası ve Türkiye

Şimşek, asgari kurumlar vergisinin tüm ülkelerin gündeminde olduğunu ve yasalaştırmayan ülkelerin vergileme hakkını başka ülkeye bırakmış olacağını belirtti.

Fiyatlar yükseliyor, ancak 'enflasyon düşük' deniyor Fiyatlar yükseliyor, ancak 'enflasyon düşük' deniyor

OECD Mutabakatı ve Asgari Kurumlar Vergisi

Şimşek, 2021 yılında OECD'nin organizasyonu kapsamında dünyada yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda mutabık kaldığını ve yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulması öngörüldüğünü açıkladı.

Türkiye'deki Durum ve Çalışmalar

Şimşek, Türkiye'de de çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirket sayısının yaklaşık 80 bin olduğunu ve bunlardan ana işletmesi yurt dışında olan 2 bin 134 işletmenin bulunduğunu ifade etti.

Şimşek, asgari kurumlar vergisinin Türkiye'de uygulanması gerektiğini belirterek, vergileme hakkını korumak için bu adımın atılması gerektiğini dile getirdi. Çalışmaların alternatif modellere odaklandığını ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde teşviklerin nasıl korunabileceği üzerine çözümler geliştirildiğini aktardı.

Ülkemize yatırım yapılmasını teşvik etmek için çalışmaların sürdürüldüğünü ve asgari kurumlar vergisi uygulamasının bu amaçla getirildiğini vurgulayan Şimşek, dünya genelindeki eğilimleri takip ederek Türkiye'nin de uluslararası normlara uygun şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti. Çalışmaların devam edeceğini ve ülke ekonomisinin güçlenmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti. DUVAR