Eylem Planı: Kamu Tasarruf Tedbirleri

Makam Aracı Kullanımı ve Yatırımların Ertelenmesi

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve yeni ekonomik programla birlikte kemer sıkan vatandaşın kaygılarını ve rahatsızlıklarını giderecek kamuda tasarruf tedbirleri hayata geçiriliyor.

Kamu Harcamaları ve Yatırımları Öncelik Sırasına Alınacak

Çalışma ile kamu harcamaları ve yatırımları öncelik sırasına alınacak. Tarım, sulama, baraj, istihdam gibi ülke ekonomisini etkileyecek, üretimi artıracak ve vatandaşın refahına katkı sağlayacak projelere öncelik verilecek. Sosyal projelere ağırlık verilecek ve acil ihtiyaçlar belirlenip, bunu karşılayacak projeler öne alınacak. Aciliyet arz etmeyen enerji projeleri ertelenecek.

Araç Havuzu ve Personel Maaşları

Kamuda makam araçı kullanımı ve araç tahsislerine sınırlama getirilecek, suistimallerin önüne geçmek amacıyla sıkı bir denetim getirilecek. Yeni alımlarda yerli araç ve offset uygulamalarına ağırlık verilecek. Makama tahsisli araçlar dışında kullanılan hizmet araçları için belirli sayıda araçtan oluşan bir havuz kurulacak. Personel maaşlarında ise görevin gerektirdiği ödenekler dışındaki ekstra ödemeler kaldırılacak.

Kamu Hizmet Binaları ve Fahiş Fiyatlarla Mücadele

Kamu hizmet binaları inşaatları aciliyet arz etmeyen harcamalar kapsamında erteleniyor. Aynı zamanda yurt dışı konferans, görevlendirme, yurt içi seminer ve toplantılar da acil olanlar dışında yapılmayacak. Enflasyonla mücadele konusunda fahiş fiyatlarla mücadele ile ilgili kanun teklifi de sunuluyor ve cezaların artırılması öngörülüyor.

Türkiye'de en az kredi kartı borcuna sahip il Hakkari oldu Türkiye'de en az kredi kartı borcuna sahip il Hakkari oldu

Yasal düzenleme yeterli olmayacağından sıkı denetim mekanizmalarının kurulması da öngörülüyor. DUVAR