Hakkari'de Köylülerin Toz İsyanı: "Yol Hayatımızı Mahvetti!" Hakkari'de Köylülerin Toz İsyanı: "Yol Hayatımızı Mahvetti!"

Hakkari Barosu Başkanlığından yayınlanan mesajında şu ifadelere yer verildi.

''BM Genel Kurulu, Halkların Barış Hakkına Dair Bildiriyi Genel Kurul’un 12 Kasım 1984 tarihli oturumunda kabul ve ilan etmiştir. Bildiride barış hakkının önemi, bu hakkı korumanın ve uygulanmasını sağlamanın da devletler için bir yükümlülük olduğu vurgulanmıştır. BM Genel Kurulu’nun 19 Aralık 2016 tarihli kararı ile de Barış Hakkı Bildirisi kabul ve ilan edilmiştir.

Bugün “1 Eylül Dünya Barış Günü”. Bugün toplumların, ülkelerin savaşlarla insanlığı ve doğayı hedef alan felaketlerin yaşanmaması ve kalıcı dünya barışına dikkat çekilmesi için barış günü olarak ilan edilmiştir. Dünya Barış Günü olarak kutlanan 1 Eylül vesilesiyle barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Çünkü Barış talebinin yaşam hakkı, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü olduğu kadar; çalışma hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, dil hakları ile de ilişkisi bulunmaktadır. Bu yönüyle 1 Eylül Dünya Barış Günü hukukun temel alındığı bir yönetim modelini uygulamaktır. Türkiye’de hukukun rehberliğinde, Kürt meselesinin barışçıl çözümü ile Kürt kimliği ve Kürtçe’nin yasal ve anayasal güvenceye kavuşturulması gerekmektedir. Kalıcı barış için diyalog yollarının açık tutulması, insan hakları ve demokrasi eksenli çözüm arayışlarına imkân sağlanması gerekmektedir. Barışın inşasına giden yolda, Dünya barışına katkı sağlamak için insan haklarının temeli olan insan onuru, eşitlik, özgürlük ve adalet unutulmamalıdır. Ülkenin; ekonomi, hukuk ve demokrasi alanında yaşadığı derin sorun ve sıkışmışlığının en önemli nedenlerinden biri Kürt Meselesinin çözümsüzlüğündeki ısrar edilmesidir. Bu ısrar, Türkiye’de temel hak ve özgürlükler konusundaki toplumsal taleplere cevap olmamakta ve demokratik çözüm zemininden uzak güvenlikçi politikalarla bakış anlayışını devam ettirmektedir. Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik bir zeminde çözülmesi ve çatışmasızlık ortamının sağlanması için herkesin, toplumsal ve siyasi dinamiklerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz. Biz de Hakkâri Barosu olarak dünyamıza bırakacağımız en değerli mirasın, hukukun öncülüğünde insanlığın barış dolu bir dünyada yaşamını sürdürebilmesi olduğuna inanıyoruz.

Bu anlamda, barışın rehber edinildiği ve evrensel kardeşlik ruhunda yeşerdiği günlerin inancıyla; bu günün insanlığa eşitlik, özgürlük, saygı, sevgi ve hoşgörü içinde bir gelecek temennisine vesile olmasını diliyor, 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutluyoruz. Barış içinde yaşamak insan hakkıdır. Yaşasın barış!''denildi.