MHP'nin Hedefindeki 154 Kişi Kimler? MHP'nin Hedefindeki 154 Kişi Kimler?

Ülke nüfusunun yüzde 13'e yakını yani 9 milyona yakın kişi engelli. Engelli bireyler, eğitim, sağlık, istihdam başta olmak üzere kamu binaları ile toplu taşıma araçlarındaki düzenlemelerin yetersizliği gibi nedenler yüzünden hayatın hemen her alanında engellerle karşı karşıya. Yaşadıkları sorunlar çözüm beklerken son günlerde yeni vergi paketi ile engellilerin araç alımında yararlandığı ÖTV muafiyetine yönelik özel bir düzenlemenin yapılacağının gündeme gelmesi tepkilere neden oldu. Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz “Engellilere sağlanan ÖTV istisnası bir vergi kaybı değil, iktidarın yarattığı vergi adaletsizliği nedeniyle üstlenmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür" dedi.

Boyraz, ülkede geniş bir kesimin son birkaç yıldır enflasyon karşısında giderek daha yoksullaştığına dikkat çekerek "Dünyada genelinde yaşanan enflasyonun baş sorumlusunun, pandemi sonrasında fiyatları aşırı yükselten şirketler olduğu doğrudan IMF tarafından açıklanmıştır. Türkiye’de ise iktidarın uyguladığı politikalar enflasyonun şiddetini çok daha yükselten sonuçlar yaratmıştır. Ortaya çıkan tabloda sanki suçlu ücretliler, emekliler, sosyal yardım alanlarmış gibi bir algı yaratılmakta ve bu kesimlerin enflasyon ile yaşadıkları gelir kayıplarına bir de yeni vergiler ve yükseltilen vergiler eklenmeye çalışılmaktadır. Bir süredir kamuoyunda konuşulan, çeşitli medya organlarında ayrıntılarına yer verilen vergi paketi de bu politikanın somut bir göstergesi olmuştur" dedi.

GELİR KAYBI DEĞİL

Boyraz, vergi paketine getirilen yeni yüklere ek olarak engellilerin araç alımında yararlandığı ÖTV muafiyetine yönelik özel bir hazırlık yapıldığının anlaşıldığını söyledi. Boyraz, "Böyle bir düzenlemeye gidiş gerekçesi, vergi kayıplarını azaltmak olarak açıklanmakta, rakamlarla bu görüş desteklenmeye çalışılmaktadır. Engellilerin (ki hepsi de faydalanamamakta) ÖTV muafiyetinden yararlanması bir vergi geliri kaybı değildir. Tam tersine Anayasa’ya göre devletin üstlenmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür" diye konuştu.

SORUMLUSU POLİTİKALAR

Boyraz, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: "Araç fiyatlarındaki yükselişin temel nedeni, iktidarın vergi politikasından kaynaklanmaktadır. Bu haksız vergi politikasında en azından engellilere yönelik bir istisnayı vergi kaybı olarak görmek yanlış ve kabul edilemez bir yaklaşımdır. Bakanlığın kimi basın organlarına dağıttığı anlaşılan verilere göre engellilere uygulanan ÖTV istisnası sonucu alınmadığı söylenen vergi tutarı, iktidarın şirketlerin vergi borçlarından sildiği tutarın yanında hiç düzeyinde kalmaktadır. Asıl vergi kayıplarını gizlemek için engelliler 'haksız istisna ve muafiyetten yararlanan' diye hedef gösterilmektedir. Kimi engelli örgütleri, iktidar ile çok ters düşmemek için, kasıtlı olarak açılan 'suiistimal' tartışmasına katılmakta ve tasarıyı koşullu kabul etme eğilimindedir. Açıkça söylemek zorundayız ki bu düzenleme vergi paketinden tümüyle çıkarılmalıdır. Her alanda suiistimal yapılmaktadır, örneğin şirketlere verilen teşviklerin kaçta kaçı amacına hizmet etmektedir. Eğer vergi kayıpları azaltılmak isteniyorsa önce asıl adaletsizliğe neden olan vergi afları, vergi silme uygulamaları ve amaç dışı kullanılan teşviklere son verilmelidir. Kamu göreviyle saltanatı birbirine karıştırmak alışkanlığı sonlandırılmalıdır. Suiistimal var diye hak ortadan kaldırılamaz. Engellilere sağlanan ÖTV istisnası bir vergi kaybı değil, iktidarın yarattığı vergi adaletsizliği nedeniyle üstlenmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür."

Kaynak: Birgün