Erdoğan'ın Seferberlik Yetkisini Değiştirmesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Mayıs 1990'da yayımlanan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nü yürürlükten kaldırdı. Yerine yayımlanan yönetmelikle eskiden Bakanlar Kurulu'nda olan seferberlik yetkisi cumhurbaşkanına verildi.

Türkiye'yi Yönetmeye Hazırız: Özgür Özel'den Açıklama Türkiye'yi Yönetmeye Hazırız: Özgür Özel'den Açıklama

Seferberlik İlan Etme Yetkisi Cumhurbaşkanında

Yönetmeliğin 24. maddesinin 1. fıkrasında "Cumhurbaşkanı, aşağıda belirtilen hâllerde genel veya kısmi seferberlik ilanına karar verir:" ifadeleri yer aldı. Bu değişiklikle 24 senelik bir düzenleme sona ermiş oldu.

24 sene önce yayınlanan ve bugüne kadar geçerli olan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün 10. maddesinde ise bu yetki Bakanlar Kurulu'na veriliyordu: "Bakanlar Kurulunca seferberlik ilanı kararı alınınca, duyuru işlemleri, Milli Alarm Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre yapılır..." DUVAR