Sağlık Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı Detaylı İnceleme

Sağlık Bakanlığı'nın 2024-2028 Stratejik Planı’nın detaylarına göre, sağlık emekçilerinin kamudan ayrılma nedenleri ve döviz kurundaki artışın hayata olan olumsuz etkileri gibi konular yer alıyor. Ayrıca, yetkin insan kaynağı için bütçenin önemi de vurgulanmış durumda.

Riskler ve Çözüm Önerileri

Planın "riskler" bölümünde, sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alımların maliyetlerinin kur değişikliğine bağlı olarak yükselebileceği konusunda uyarıda bulunulmuş. Bu duruma karşı çözüm olarak, stok yönetimine ilişkin analizler ile kontrol, iyileşme ve düzeltme faaliyetlerinin artırılması önerilmiş.

Ayrıca, kullanılan bazı malzemelerin maliyetlerinin dövize bağlı olarak değişmesi nedeniyle kurda yaşanan olası dalgalanmaların maliyet artışı yaratabileceği riski de belirtilmiş. Bu riskin giderilmesi için maliyet artışlarına yönelik finansman imkânlarının oluşturulması önerilmiş.

Kamudan Ayrılan Sağlık Emekçileri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” açıklamasına karşın kamudan ayrılan sağlık personelinin durumu da planın riskler bölümünde ele alınmış. Bu kapsamda, "Hem sözleşmeli personelin hem de 657’ye tabi personelin, daha yüksek ücret, sosyal imkânlar ve kariyer imkânı sunulduğunda görevden ayrılması" tespitiyle yer almış. Plan, bu duruma karşı yetkin insan kaynağı için yeterli bütçe sağlanması ve ücretlendirmede dengenin göz önünde bulundurulmasını önermiş.

Bayram Tatilinin İlk Haftası: Trafik Kazalarında Ölenlerin Sayısı 66'ya Ulaştı Bayram Tatilinin İlk Haftası: Trafik Kazalarında Ölenlerin Sayısı 66'ya Ulaştı

Bu plan, gelecek dört yıl boyunca Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarının yol haritasını belirleyecek ve sağlık alanında yaşanan pek çok konuya çözüm önerileri sunacak gibi gözüküyor. kaynak