Müfredatı Geri Çekin Platformu’nun çağrısıyla ülkenin dört bir yanında Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) hazırlanan, Talim ve Terbiye Kurulu’nca ise bir çırpıda onaylanan yeni müfredat boykot edildi. ‘Parti programı’ olarak nitelendirilen ve laik, bilimsel eğitim karşıtı olduğu ifade edilen ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne karşı Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere on binlerce veli platformun çağırısıyla çocuklarını okula göndermezken platformun bileşenleri kent meydanlarında eylem yaptı.

AKP'li vekil, vergi teklifi sunmasına rağmen vergi ödemediğini itiraf etti! AKP'li vekil, vergi teklifi sunmasına rağmen vergi ödemediğini itiraf etti!

Ankara’da bulunan TBMM Milli Egemenlik Parkı’nda bir araya gelen Müfredatı Geri Çekin Platformu bileşenleri buradan Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü. Yürüyüş boyunca yurttaşlar sık sık “Kamusal eğitim, bilimsel müfredat istiyoruz”, “Hepçil, ayrımcı müfredata hayır” ve “tarikata değil, eğitime bütçe” sloganları attı.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Müfredatı Geri Çekin Platformu tarafından Bakanlık önünde yapılan ortak açıklamada, eğitim sistemi üzerinden hayata geçirilen laik ve bilimsel eğitim karşıtı uygulamaların belirgin bir şekilde arttığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Müfredat değişiklikleri ile laik bilimsel eğitim anlayışının yanı sıra eşit, özgür ve demokratik yaşam anlayışına karşı iktidar tarafından açık bir meydan okuma yaşanmaktadır. Eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında gündeme getirilen karma eğitimi kaldırma girişimleri ve zorunlu-seçmeli ders sayılarının sürekli artması, öğrencileri imam hatipleri yönlendirme politikaları, okul idarecilerinin yönlendirmesiyle ÇEDES ve benzeri projelerle çocuklarımızın tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine katılmaya yönlendirilmektedir. Müfredat değişiklikleri bugüne kadar eğitimde yaşanan dinselleştirme uygulamalarının son ve en tehlikeli adımı olarak karşımıza çıkmaktadır” denildi.

Açıklamada, “Sadece belli bir inanç sistemini temel alan bir eğitim sisteminin okullarda bütün öğrencilere dayatılması kabul edilemez. Devlet eğitimi dini esaslara göre değil, laik ve bilimsel esaslara göre düzenlemeli, eğitimde laiklik ve bilim karşıtı uygulamalara derhal son verilmelidir. MESEM’lerle çocuk işçiliğini yasallaştıran ve yüzlerce çocuğun ölmesine sessiz kalan iktidar şimdi eğitim her kademesinde sorgulamayan, itaat eden ve ucuz ve güvencesiz koşullarda çalışacak bir nesli oluşturmak için bu müfredatı öne sürüyor. Eğitim sistemi ve okulların siyasi iktidarın denetimine girmesine çocuk ve gençlerimizin müfredat üzerinden egemen ideolojiye teslim edilmesine asla izin vermeyeceğiz. İktidarın siyasi ideolojisine göre düzenlenmiş yeni müfredatı kabul etmiyoruz.”

EĞİTİM KUŞATILMIŞ DURUMDA

Eğitim Sen tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilere verilecek bilginin belirlenmesi, seçilmesi, müfredat ve ders kitapları üzerinden öğrencilere aktarılması süreci pedagojik olduğu kadar, siyasal bir nitelik de taşımaktadır. Somut bir sonucu olarak yeni eğitim müfredatı, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin gerçek ihtiyaçlarından çok, iktidarın siyasal çizgisine paralel şekilde hazırlanmıştır. Bu durum, yapılan değişikliklerin eğitim alanı başta olmak üzere, toplumun farklı kesimleri tarafından haklı olarak tepkiyle karşılanmasına neden olmaktadır. Bireycilikle, milliyetçilikle, dini-milli değerler ve rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik yönden zayıf, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı bir eğitim müfredatının çocuklarımıza/öğrencilerimize verebileceği hiçbir şey yoktur. Tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı toplum modelini temel alan, laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz” denildi.

Kaynak: Birgün