Yeniden Refah Partisinin Durankaya Adayı Kemal Kaya Oldu

Eski Durankaya Belde Belediye Başkanı Kemal Kaya, Yeniden Refah Partisinden aday olduğunu açıkladı. 
31 Mart'taki yerel seçim başvurularına sayılı günler kala Yediden Refah Partisi'nin Durankaya Belde Belediye Başkanlığına Kemal Kaya adaylık başvurusu yaptı. 

iki dönem belde belediye başkanlığı yaTürk Ceza Kanunu'na (TCK) düzenlemeler getiren 43 maddelik "8. Yargı Paketi" Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifine göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde geçici bir süreliğine kurulan Tazminat Komisyonu, kalıcı hale getirilecek. Makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddialarıyla ilgili manevi tazminat taleplerini de Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar verecek olan Komisyon, ayrıca Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) emsal kararlarını da gözetmek suretiyle müracaat konusunda gerekçeli olarak karar verecek.

AYM KARARI DİKKATE ALINMADI

AYM’nin eylül ayında iptal ettiği "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" fiiline ilişkin iptal kararının gerekçesinde söz konusu fiil için, “Bu durum, örgüt adına suç işleyen kimsenin örgüt üyelerine göre daha ağır cezalarla karşılaşmasına neden olmaktadır” demişti. Yüksek Mahkeme, “örgüt adına” kavramının belirsizliğine dikkat çekmişti. Ancak söz konusu teklifte “somut gerekçeler olmalı” denilen AYM kararı dikkate alınmadı. TCK'nin "silahlı örgüt" maddesini düzenleyen 314. maddesine yeni fıkra eklendi. Teklif göre, bu fiil artık müstakil bir suç sayılacak ve bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği ‘”suç” hem de “örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek.

CHP'li Burcu Köksal 'Sözlerim dil sürçmesi değil' dedi CHP'li Burcu Köksal 'Sözlerim dil sürçmesi değil' dedi

HAGB EN FAZLA 2 YILLIK CEZALARA UYGULANACAK

Teklifin bir diğer düzenlemesi de hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ile ilgili. Buna göre, HAGB iki yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm edilen sanıklar için uygulanacak, kararlarına itiraz yolu açılacak ve istinafa taşıyabilecek. Karar artık hükümle uygulanacak. Yeni düzenleye göre, “kaçak sanıklara” mahkûmiyet kararının yanı sıra ceza verilmesine yer olmadığı kararı da verilemeyecek. Bu durumdaki bazı davalar zamanaşımına girebilir. AYM, sorgusu yapılmayan “kaçak sanık” hakkında mahkûmiyet kararı verilmesine izin veren düzenlemeyi de iptal etmişti. (MA)pan Kaya "Yeniden Refah Yeniden Kemal Kaya"sloganıyla seçmenlerinin karşısına çıkacak.  MA