AK Parti, 31 Mart Seçimlerinin Bedelini Çalışanlarına Ödetiyor AK Parti, 31 Mart Seçimlerinin Bedelini Çalışanlarına Ödetiyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat Maraş depremlerinin ardından kurumlar vergisine bir defaya mahsus ek vergi getirilmesini öngören düzenlemenin iptal talebini reddetti. Ek vergi kapsamına giren 75 bin mükellefin 45 bini, ileride dava açabileceğini göz önünde bulundurarak beyannamelerini ihtirazi kayıtla vermişlerdi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinin ardından çıkarılan 7440 sayılı kanun ile afetzedelerin acil ihtiyacının karşılanması, bölgenin yeniden inşası amacıyla 2022 hesap dönemine ilişkin bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 10 ek kurumlar vergisi alınması hükme bağlanmıştı.

Ek vergi, çeşitli istisnalardan yararlanan mükelleflere yararlandıkları istisna tutarının yüzde 5’i kadar uygulanmıştı. Yazar Abdullah Tolu, 2022 hesap döneminde yönelik kurumlar vergisi matrahı beyan eden 1 milyon 69 bin mükelleften 75 bin tanesi için ek vergi hesaplandığı bilgisini vermişti.

Ancak bu 75 bin mükelleften 45 bini kurumlar vergisi beyannamelerini ihtirazi kayıtla vermişti. Yani vergiyi ödemekle birlikte ilerde buna ilişkin dava açabileceği uyarısında bulunmuşlardı. Tolu’nun verdiği bilgilere göre bu kapsamda toplam 200 milyar lira ek vergi tahakkuk etmiş ve bugüne kadar bunun 73 milyar 988 milyon lirası tahsil edilmişti.

DAVA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Ekonomi gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, İstanbul 1.Vergi Mahkemesi tarafından yapılan başvuruda, ek verginin kurumlar vergisi mükelleflerinin tamamını kapsamadığı, vergilendirmede tüm istisna ve indirim unsurlarının dikkate alınmadığı gerekçesiyle vergide eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı belirtilmişti. Ayrıca vergiyi ihdas eden kuralın, vergiyi doğuran olaydan sonra yürürlüğe girdiği ve dolayısıyla geriyi yürütüldüğü için de Anayasaya aykırılık öne sürülmüştü.

AYM, 1999 DEPREMİNİ HATIRLATTI

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, bu konuda 1999 depremi ardından getirilen ek vergiye yönelik iptal başvurusunun reddedildiği kararlarına yönelik atıflarda bulunuldu. Kararda, Anayasa Mahkemesi’nin deprem gibi olağanüstü olayların yaşadığı dönemde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla -ölçülü olmak kaydıyla- ek vergilerin öngörülmesinin, mali güve göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli dağılımı ilkelerine aykırı olmadığına yönelik geçmiş kararlar hatırlatıldı. Kaynak: ekonomim,Artıgerçek