6 Şubat depremini gerekçe gösterilerek haziran ayında torba yasa değişikliği ile mevcut ve yeni satın alınacak tüm motorlu araçların bu yıl bir kez daha MTV ödemesini öngören düzenleme yasalaştı.

CHP düzenlemenin iptali için AYM’ye dava açtı. Ek MTV’nin ilk taksitinin ödeme süresi yarın sona erecek, ancak Anayasa Mahkemesi’nden açılan davalara ilişkin henüz bir karar çıkmadı.

Anka Haber Ajansı’na konuşan Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı Çağrı Ünsal, ek MTV’nin ödenmesi ya da ödenmemesi durumunda yaşanacak hukuki sorunlara dikkat çekti.

Ünsal sürece ilişkin şunları söyledi:

“15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı üzere 7456 sayılı Kanunla 2023 yılına mahsus olmak üzere bir seferlik bir ek MTV yükümlülüğü getirildi. Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödediğimiz MTV’ye bu seneye mahsus olmak üzere ilaveten Ağustos ve Kasım aylarında ödenmek üzere ek iki taksit daha getirildi diyebiliriz."

'İLK TAKSİT İÇİN YARIN SON GÜN'

"Ek MTV’nin ilk taksitinin vadesi Ağustos sonuyken daha sonra bununla ilgili bir değişiklik yapıldı ve 6 Eylül’e uzatıldı ödeme süresi. Dolayısıyla yarın ek MTV’nin ilk taksitinin son günü olmuş oluyor."

'AYM 7 EYLÜL'DE GÜNDEME ALACAK'

"Konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ana muhalefet partisinin yapmış olduğu bir iptal başvurusu var. Bu kanun iptaliyle ilgili başvurunun Anayasa Mahkemesi’nce 7 Eylül perşembe günü gündeme alınacağı ve konunun karara bağlanacağı ifade ediliyor. Hal böyleyken MTV’nin taksitinin ödenip ödenmemesi ile ilgili mükellefler, vatandaşlar nezdinde bir soru tabii ki akıllara geliyor."

'GERİ ÖDENMESİ KONUSUNDA PROBLEM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

"Bu taksit vadesinde ödenirse ve daha sonra Anayasa Mahkemesi’nce bir iptal kararı verilirse ödenen tutarların geri istenmesi bir idari başvuruyla ya da bir yargısal başvuruyla geri istenmesi noktasında hukuken bir problem olacağını düşünüyoruz. Çünkü, Anayasa Mahkemesi kararları kural olarak geriye yürümez. Dolayısıyla burada verilecek bir iptal kararı da geriye dönük sonuç doğurmayacaktır. Bu da halihazırda iptal kararından önce ödeme yapmış olan mükellefler açısından yapılan ödemelerin iadesinin istenemeyeceği yorumuna bizi götürür. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi böyle bir durumda iptal kararı verse bile bu vergiyi ödeyenler açısından bunun iadesinin hukuken çok mümkün olmadığını değerlendiriyoruz."

VERGİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

"Bu verginin ödenmemesi durumunda ne olur? 6 Eylül günü ilk taksitin vadesinin dolmasına müteakip ilgili vergi daireleri ek MTV tutarını bir ödeme emrine bağlayarak bunu mükellefe tebliğ ederler. Aynı zamanda vade geçmiş olduğundan aylık yüzde 2.5 oranında bir gecikme zammı uygulaması söz konusu olur. Bu konunun maddi yönüdür. Buna ilaveten trafikle ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir. Aracın muayenesinin yapılamaması, trafikten çekme gibi sonuçlar doğmaktadır."

'İKİ EMSAL KARAR VAR'

"Anayasa Mahkemesi’nin önündeki başvuruyla ilgili nasıl bir karar vereceği hususunda ise önceki kararlara atıf yapılıyor. 2003 yılında Anayasa Mahkemesi’nin bununla ilgili vermiş olduğu yine benzer bir ek mali yükümlülükler ile ilgili vermiş olduğu bir iptal kararı işaret ediliyor. Doğru. Anayasa Mahkemesi’nin 2001 yılında ve 2003 yılında konuyla ilgili iki ayrı kararı var. Aslında bunlardan bir tanesi, getirilen ek mali yükümlülüğün iptali yönünde bir tanesi ise iptal başvurusunun reddi yönünde."

2001 yılında Anayasa Mahkemesi dedi ki: Bu ek mali yükümlülük bir kamu yararı gözetilerek getirilen düzenlemedir. Dolayısıyla iptal başvurusunu reddetti.

2003 yılında ise getirilen düzenlemenin araç sahipleri aleyhine öngörülmez ağır bir mali yükümlülük yarattığı gerekçesiyle iptal başvurusunu kabul etti.

Sigara Fiyatlarına Yeni Bir Zam Geliyor mu? Sigara Fiyatlarına Yeni Bir Zam Geliyor mu?

Dolayısıyla farklı mahkeme kararları, farklı yorumlar söz konusu olabildiğinden bu düzenleme için Anayasa Mahkemesinin ne diyeceği, ne yönde bir karar vereceğini tahmin etmek çok mümkün olmayacak.

'ÖDEME YAPMAYAN MÜKELLEFİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ORTADAN KALKACAK'

"Ancak Anayasa Mahkemesi’nin vereceği olası bir iptal kararına ya da iptal başvurusunun reddi kararına göre mükelleflerin ödeme durumları tabii ki değişecek. Halihazırda iptal kararı verildiğinde ödeme yapmamışsa bir mükellef, ek mali yükümlülüğün bir yasal dayanağı kalmadığı için artık o ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacak ancak ödemeye yapanlar açısından bunun iadesi belirttiğim gibi hukuken çok mümkün gözükmemekte.” DUVAR