DİSK: Son bir yılda 190 bin kişi daha fakirleşti DİSK: Son bir yılda 190 bin kişi daha fakirleşti

Türk-İş Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Nisan Ayı Sonuçları

17 bin 2 lira olan asgari ücreti geride bıraktı. Gıda enflasyonunda marta göre yüzde 5,5 artış oldu.

Açlık Sınırı ve Yoksulluk Sınırı

Rapora göre, nisan ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 17 bin 725 TL’ye yükseldi. Böylelikle 17 bin 2 TL'lik asgari ücret bu yıl ilk kez açlık sınırının altında kaldı. Ayrıca, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ya da diğer adıyla yoksulluk sınırı 57 bin 736 TL’ye yükseldi.

Yaşama Maliyeti

Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 22 bin 991 TL olarak belirlendi.

Gıda Enflasyonu

Türk-İş’in verilerine göre Nisan ayında mutfak enflasyonu hızlandı. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 5,55 oranında gerçekleşti. Son on iki ay itibariyle değişim oranı ise yüzde 74,88 olarak hesaplandı. Artıgerçek