Bugün Milli Güvenlik Kurulu Toplanıyor Bugün Milli Güvenlik Kurulu Toplanıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi birçok kentte iş bırakarak, açıklama yaptı. Eylemlerde sağlık emekçilerin 13 talebi sıralandı.

MÊRDÎN

Mêrdîn’de iş bırakma eylemi gerçekleştiren sağlık emekçileri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi poliklinikleri önünde bir araya geldi. SES Mêrdîn Şube Eşbaşkanı Dr. Özgür Bilek, uzun yıllardır emeğin ve iş kolu emekçilerinin hakları ile halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkını savunduklarını belirtti. Bilek, TİS masasına KESK tarafından gönderilen tüm taleplerin kabul edilmesi için iş bıraktıklarını belirtti.

Bilek’in açıklamasının ardından SES Şube Yöneticisi Mücahit Cevheroğlu, 13 maddelik taleplerini sıraladı.

TALEPLER

* Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlensin.

* Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın.

* Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın.

* Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın.

* Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın.

* Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin.

* Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için 'şiddet üreten sağlık sistemi' değişsin. Halk ve emekçiler yararına yeni bir sağlık sisteminin inşası için işkolu emekçileri ve halkın örgütlü yapılarının, hizmetin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma mercilerinde yer alacağı mekanizmalar oluşturulsun.

* Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın.

* Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın.

* Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın.

* Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın.

* Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personelinin özlük, mali ve sosyal haklarını, bir an önce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğündeki emsali personellere eşitleyin, geçmiş hak kayıplarını acilen telafi edilsin. Sağlık Bakanlığı’nın diğer tüm personellerine sağlanan imkan ve haklardan aynı ve eşit derecede yararlandırılsın.

* Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir ad altında; katkı, katılım payı, ilave ücret alınmasın. Sağlık hizmetleri ücretsiz olsun.

ANTALYA

SES Antalya Şubesi, sendika binasına açıklama yaptı. SES Antalya Şubesi Eşbaşkanı Dr. Kaan Taşer, güvencesizlikten ve geleceksizlikten kaygılanan sağlık emekçilerinin yurt dışına gitmek için çaba içine girdiğini ve sağlık emekçilerinin kanayan yarası olan şiddetin her geçen gün arttığına işaret etti. Taşer, "Biz şiddet üretmeyen bir sağlık sistemi inşa etmek zorundayız. Aynı zamanda demokratik bir ülke yaratma mücadelemizi de yükseltmek zorundayız" dedi. Taşer, daha sonra taleplerini sıraladı.

İZMİR

İzmir’de de sağlık emekçileri, birçok hastanede iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, “5 talebimiz, şiddetin önlenmesi, mali haklar, özlük hakları, liyakat, çalışma koşulları” pankartı açarak, “Ücretsiz ulaşım, ücretsiz servis istiyoruz”, "Yeter Fahrettin bizi mahvettin” ve "Sağlıkta şiddete son” dövizleri taşıdı.

Açıklamayı yapan İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Uz. Dr. Muhteber Çolak, sağlıkta yaşanan sorunların çözülmesini isteyerek, taleplerin kabul edilmesini istedi.
Açıklama, slogan ve çekilen halaylar eşliğinde sona erdi.

RIHA

SES Riha Şubesi, Balıklıgöl ve Viranşehir Devlet Hastaneleri önünde açıklama yaptı. Riha Tabip Odası üyesi doktorlar, İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) da açıklamaya destek verdi. Balıklıgöl Devlet Hastanesi Poliklinik binasında gerçekleştirilen açıklama öncesi TİS maddelerinin yer aldığı kitapçıklar sağlık çalışanlarına dağıtıldı. “Grevdeyiz” pankartı açılırken, eylemde “Savaşa değil sağlığa bütçe”, “Krizin bedelini sermaye ödesin” ve “Anadilde sağlık temel haktır” yazılı dövizler taşındı.

Balıklıgöl Ses İşyeri Temsilcisi Salih Kösedağ, kuruluş yıl dönümlerinde sendika üyeleri olarak mücadeleyi büyütmek ve taleplerini bir kez daha dile getirmek amacıyla grev yaptıklarını belirtti.

SES Weranşêr İlçe Temsilciliği üyeleri de benzer talepleri dile getirmek amacıyla açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlıkta özelleştirmeye karşı, performans sistemine karşı, herkese sağlık güvenli gelecek için grevdeyiz" pankartı açıldı. SES Weranşêr İlçe Temsilciliği Eşbaşkanı Ferhat Demir, ortak açıklamayı okudu.

AMED

Amed'te SES üyeleri, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. Amed Tabip Odası ve KESK üyeleri de açıklamaya katıldı. Sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Bijî berxwedana kedkaran” ve “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları atan emekçiler, “Haklarımız ve taleplerimiz için iş bırakıyoruz" ve “Grevli TİS hakkı demokratik bir çalışma yaşamı için mücadelemiz sürecek" pankartları açtı.

SES Amed Şube Eşbaşkanı Şiyar Güldiken, “Ezilenler halklar bir araya gelince barbar iktidarlar muhakkak geri adım atarlar. Gasp edilen haklarımızın verilmesi için iş bıraktık” dedi. SES Amed Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak ise açıklama metnini okudu.

ÊLIH

Sağlıkçılar, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelerek, açıklama yaptı. Sağlıkçılar, Êlih Emek ve Demokrasi Platformu'nun destek verdiği açıklamaya beyaz önlükleriyle katıldı. Platform Sözcüsü Deniz Topkan, “Döner sermaye, performans, teşvik, taban gibi ücret rejimine yapılan müdahaleler ile temel ücretlerimiz yıllar içinde düşmüş, gelirlerimizi arttırmak için fazla mesai ve sürekli nöbet tutmak zorunda bırakıldığımız bir dönemi yaşıyoruz" dedi.

DÊRSIM

SES Dêrsim Şubesi de devlet hastanesi önünde yaptığı açıklamayla taleplerini açıkladı.
ADANA


Adana’da sağlık emekçileri, Adana’da Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya geldi. Açıklamaya, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası ve Aile Hekimliği Birliği Sendikası (AHESEN) katılırken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de destek verdi.

Yemekhanedeki emekçilere eyleme katılma çağrısı yapan SES Adana Şubesi daha sonra poliklinikler önünde toplanarak, açıklama alanına yürüdü. Ortak açıklamayı yapan Hekim Birliği Sendikası Adana Şube Başkanı Uzm. Dr. Mehtap Doğan, “Ölüyoruz, öldürülüyoruz, ekonomik olarak açlık sınırındayız, tükeniyoruz” diyerek, insanca yaşayacak bir ücret, güvenli çalışma ortamı istedi.

ANTALYA

Antalya'da sağlık emekçileri, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Manavgat Devlet Hastanesi ve Alanya Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, taleplerini dile getirdi. KESK Antalya Şubeler Platformu da Sağlık Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde açıklama yaparak, taleplerini sıraladı.

MERSİN

Mersin’de iş Toros Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar, “Ölüyoruz, öldürülüyoruz, ekonomik olarak açlık sınırının altınındayız” pankartını açarak, “Emek eylem direniş”, “Giyim yardımı yapılsın” dövizleri taşıdı. Verilen mücadelenin sadece kendileri için değil hastalar içinde olduğunu belirten sağlıkçılar, destek çağrısında bulundu.

İSTANBUL

İstanbul’daki sağlık emekçileri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek açıklama yaptı. “Sağlıkta terör var ama ceza yok”, “Sözleşme sizin keyfinize kalamaz” ve “Devletin memuru yoksul olamaz” dövizlerinin taşındığı açıklamada sık sık, “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın haklı mücadelemiz” sloganları atıldı.

Ortak açıklamayı yapan İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu üyesi Bilge Mehmetzade, “Tırnak makasıyla AVM’lere dahi girilemeyen bir zamanda, silahla polikliniğe girip sağa sola ateş edebilen kişilerle iç içeyiz. Şiddetin gölgesinde hizmet üretmeye çalışırken, her an bu silahtan çıkan bir kurşunla, hatta başımıza indirilen bir oksijen tüpüyle, gelecek bir bıçak darbesiyle ölebiliriz” dedi. Yanı sıra ülkede enflasyonun giderek arttığını ve buna bağlı olarak alım gücünün hızla düştüğüne dikkat çeken Mehmetzade, buna rağmen sağlık çalışanlarının düşük ek ödemelerle avutulmaya çalışıldığını vurguladı.

Mehmetzade’nin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) bünyesindeki sendika temsilcileri de, sağlık emekçilerinin her alanda ihlallere maruz kaldığını belirterek, çalışma şartları düzeltilene dek mücadele edeceklerinin altını çizdi.