Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu
Abone ol
Hakkari Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 27 kasım 2023 olarak belirlendi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrası hükmü ile Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 8. Maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü bünyesinde 2024 yılı içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak; 1 (bir) Canlı Model sözleşmeli personel alınacaktır.


1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. d) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. e) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

1- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2- Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday mülakat sonucunda belirlenecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 1- Müracaatlar ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren l5 gün içinde (mesai bitimine kadar) Eğitim Fakültesi Yazı İşleri Bürosuna istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Başvuru Adresi: Hakkari Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zeynel Bey Yerleşkesi, Keklik Pınar Caddesi, Merkez/HAKKARİ. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

 Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hakkari.edu.tr/ adreslerinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

 1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi 2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi 4- Fotoğraf (2) adet 5- Savcılık iyi hal kağıdı. (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 6-İş Talep Formu İlan olunur. 11586/1-1

Anahtar Kelimeler:
VEDAŞ açıkladı.. Hakkari'de elektrik kesintisi olacakÖnceki Haber

VEDAŞ açıkladı.. Hakkari'de elektrik kes...

Hakkari'deki 'Adalet' Nöbeti 234. günündeSonraki Haber

Hakkari'deki 'Adalet' Nöbeti 234. gününd...

Haber Yorumları

  • Aaa16-11-2023 13:57

    Oda şimdi çalışıyordur

Yorum Yazın

Tiktok takipçi hilesi

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar